a4 3.0

  33 odpowiedzi w tym temacie

  Rekomendowane odpowiedzi

  od niedawna ta firma pojawia się w Internecie, choć nie słyszałem jeszcze na jej temat żadnych opinii. po przeczytaniu ogłoszenia to aut raczej nie mają na stanie ;)

  Udostępnij tego posta


  Odnośnik do posta
  Udostępnij na innych stronach
  Napisano (edytowane)
  33 minuty temu, jedrekx napisał:

  od niedawna ta firma pojawia się w Internecie, choć nie słyszałem jeszcze na jej temat żadnych opinii. po przeczytaniu ogłoszenia to aut raczej nie mają na stanie ;)

  nie mają na stanie, auto niby jest w Szwajcarii. Facet mówił że auto do 5 dni będę mieć pod domem.

  Powiedział że do sprowadzenia potrzebuje zaliczki. Jak wpłace całość zrobi cenę 70K :) 

  wysyłał unowę przed wstępną jak poniżej :)

  Przedwstępna umowa sprzedaży samochodu

   

  zawarta dnia 17.09.2017 roku mailowo w 

  pomiędzy: Numer nip:9670060902  Numer Regon:008234878 Reprezentujący firmę: Auta Demonstracyjne Leszek Prahl Bydgoszcz 85-012 Plac piastowski 7/17  

   

  zwanym dalej Sprzedającym,

   

  a   

  zwanym  dalej Kupującym.

   

   

  §1

   

  1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przyrzeczenie zawarcia właściwej umowy kupna – sprzedaży pojazdu marki

   

  § 2

  1. Strony postanawiają że przyrzeczona umowa kupna - sprzedaży pojazdu, o którym mowa w §1 zostanie zawarta do dnia  roku za cenę  tys brutto. ( 00/100) zł przy zachowaniu następujących warunków:

  a) Auto  w chwili wydania Kupującemu będzie zatankowane do pełna,

  ab) wydanie pojazdu nastąpi w dniu  na podstawie protokołu przekazania,

  cb) przed wydaniem pojazdu Sprzedający umożliwi przeprowadzenie badania pojazdu w serwisie wskazanym przez Kupującego znajdującym się w lub bezpośredniej okolicy , na koszt Sprzedającego.

  cd) w razie gdyby badanie określone w lit. cb) wykazało niezgodność pojazdu z opisem określonym w § 1, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy z winy Sprzedającego.

  2. Cena sprzedaży określona w ust. 1 obejmuje także koszty dostarczenia pojazdu przez Sprzedającego do    oraz zawiera koszty opłat celnych do uiszczenia których zobowiązany jest Sprzedający.

  3. Przy wydaniu pojazdu Sprzedający wyda Kupującemu komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu w Polsce.

   

  § 3

   

  1. Zawarcie niniejszej umowy następuje przez podpisanie  przez każdą ze stron po jednym egzemplarzu umowy i przesłanie go mailem do drugiej strony, która następnie go podpisuje. Umowa jest zawarta z chwilą gdy obie strony odebrały nadany przez drugą stronę egzemplarz  umowy.

  2. W dniu podpisania  niniejszej umowy Kupujący wpłaci przelewem bankowym na rachunek Sprzedającego   kwotę  … ( 00/100) zł tytułem zadatku do dnia .08.2015

  3. W przypadku niewykonania lub uchylania się umowy przez Sprzedającego od zawarcia właściwej umowy sprzedaży wówczas Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy. W przypadku odstąpienia przez Kupującego do niniejszej umowy, Sprzedający zwróci Kupującemu zadatek w podwójnej wysokości.

  4. W przypadku gdy stan faktyczny pojazdu stwierdzony przed wydaniem pojazdu będzie odbiegał od określonego w niniejszej umowie  określonej w § 1, Kupujący może od niniejszej umowy odstąpić wówczas Sprzedający nie ma prawa zatrzymać zadatku i musi go zwrócić Kupującemu zadatek w podwójnej wysokości.

  5. Sprzedający oświadcza że  sprawdzał pojazd w serwisie Autoryzowanym, pojazd jest bezwypadkowy, posiada oryginalny lakier, a przebieg zgodny z rzeczywiście przejechanymi kilometrami. ustalonymi na stronie internetowej określonej w § 1. Sprzedający oświadcza, że pojazd jest wolny od wad fizycznych jak i prawnych, w szczególności, że został pozyskany zgodnie z prawem oraz że pojazd jest zdatny do zarejestrowania w Polsce. W przypadku gdyby okazało się inaczej, Kupujący może od niniejszej umowy odstąpić a Sprzedający nie ma prawa zachować zadatku bądź też obciążyć Kupującego jakimikolwiek kosztami pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej zwróci Kupującemu zadatek w podwójnej wysokości.

  6. Prawo odstąpienia od właściwej umowy sprzedaży przysługuje również Kupującemu w przypadku stwierdzenia niezgodności stanu pojazdu ze stanem określonym w niniejszej umowie po wydaniu pojazdu będącego przedmiotem niniejszej umowy, wówczas Sprzedający zwróci Kupującemu całą uiszczoną kwotę oraz zapłaci na rzecz Kupującego dodatkowo karę umowną w wysokości 100 % ceny sprzedaży .

   

  §4

   

  Sprzedający oświadcza, że zbywany pojazd wolny jest od jakichkolwiek wad i obciążeń oraz roszczeń na rzecz osób trzecich i nie toczy się  również przeciwko niemu przedmiotu umowy postępowanie egzekucyjne. Gdyby po zawarciu niniejszej umowy ujawniło się istnienie jakiegokolwiek obciążenia zbywanego prawa, Sprzedający zobowiązuje się je uregulować. W przypadku nie wywiązania się z niniejszego, Kupującemu przysługują prawa określone w § 3 ust. 5.

   

  § 5

   

  W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

  § 6

  Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

   

  Kupujący                                                                                               Sprzedający

   

   

   

  Niby parę lat już firmę prowadzi:

  9670060902
  Prahl Leszek

  Przeważająca działalność gospodarcza:
  Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z)
  • Forma prawna: Działalność Gospodarcza
   REGON: 008234878
   NIP: 9670060902
   NIP (stary format): 967-006-09-02
   Data rozpoczęcia działalności: 1989-09-26 Wizytówka: Prahl Leszek
  Edytowane przez l.e.s.t.e.r

  Udostępnij tego posta


  Odnośnik do posta
  Udostępnij na innych stronach

  popytam wśród znajomych o gościa, jutro postaram się dać znać ;)

  Udostępnij tego posta


  Odnośnik do posta
  Udostępnij na innych stronach
  Teraz, jedrekx napisał:

  popytam wśród znajomych o gościa, jutro postaram się dać znać ;)

  ok będę wdzięczny

  Udostępnij tego posta


  Odnośnik do posta
  Udostępnij na innych stronach

  Zdjęcia robione nie w chf, duża przednia tablica wygląda jak Polska. Może ściągnięte z uszkodzeniem mechanicznym i go teraz naprawiaja 

  Udostępnij tego posta


  Odnośnik do posta
  Udostępnij na innych stronach
  Napisano (edytowane)
  52 minuty temu, Cin napisał:

  Zdjęcia robione nie w chf, duża przednia tablica wygląda jak Polska. Może ściągnięte z uszkodzeniem mechanicznym i go teraz naprawiaja 

  czemu piszesz że zdjęcia nie z CHF ?

  MATTHUSET ? brdziej jakby Szwecja...

  Edytowane przez l.e.s.t.e.r

  Udostępnij tego posta


  Odnośnik do posta
  Udostępnij na innych stronach

  A poszukaj w Szwajcarii takiego sklepu.  I tam nie takich tablic rej.  Pewnie wal ze względu na przebieg.  Bo ja nie słyszałem aby ktoś z CHF ciągną auta przez Szwecji 

  Udostępnij tego posta


  Odnośnik do posta
  Udostępnij na innych stronach

  Wpisz w google to całe matthuset a wyskoczy ci szwecja nie szwajcaria. Chyba że koleś na gegre w szkole nie chodził i nie odróżnia szwecji od szwajcarii:P

  Udostępnij tego posta


  Odnośnik do posta
  Udostępnij na innych stronach
  Napisano (edytowane)

  Dla mnie typowy wal na zaliczkę.  Za dobre ceny mają.  Zdjęcia podobne jak w chf na ofertach weekendowych aby zaliczkę zapłacić.  Telefon już wyłączony złapał już dniowke.  A6 c7 za 71tys zł z2014. 

  Edytowane przez Cin

  Udostępnij tego posta


  Odnośnik do posta
  Udostępnij na innych stronach
  Napisano (edytowane)

  dlatego pytam , bo mi też to śmierzi na kilometr :) ale takie 3.0 to bym w tej kasie przytulił :) 

  poprosiłem Pana o nr Vin zobaczymy czy się odezwie.

  Edytowane przez l.e.s.t.e.r

  Udostępnij tego posta


  Odnośnik do posta
  Udostępnij na innych stronach

  dostaje oferty od handlarzy sprowadzajacych ze Szwecji, ceny sa bardzo niskie, ale auta pordzewiale i upodlone

  Udostępnij tego posta


  Odnośnik do posta
  Udostępnij na innych stronach
  1 minutę temu, roman_tyk napisał:

  dostaje oferty od handlarzy sprowadzajacych ze Szwecji, ceny sa bardzo niskie, ale auta pordzewiale i upodlone

  a masz coś ciekawego aktualnie ? :) 

  Udostępnij tego posta


  Odnośnik do posta
  Udostępnij na innych stronach
  Napisano (edytowane)

  to samo co Cin mysle, wał na zaliczkę. Klasyk na uspienie czujności

   

  - auto zatankowane do pełna

  -przed wydaniem pojazdu Sprzedający umożliwi przeprowadzenie badania pojazdu w serwisie wskazanym przez Kupującego znajdującym się w lub bezpośredniej okolicy , na koszt Sprzedającego.

  nigdy żadnego auta nie bierzcie na zaliczke!!!!!!

  jak handlarza nie stać na zamrożenie pieniędzy do obrotu to niech nie bierze się za handel autami tylko lepiej jabłka sprzedawać. 

   

  No i jeszcze ta cena :facepalm:  KLASYK GATUNKU!!!

   

   

  Edytowane przez edraven

  Udostępnij tego posta


  Odnośnik do posta
  Udostępnij na innych stronach
  5 godzin temu, edraven napisał:

  to samo co Cin mysle, wał na zaliczkę. Klasyk na uspienie czujności

   

  - auto zatankowane do pełna

  -przed wydaniem pojazdu Sprzedający umożliwi przeprowadzenie badania pojazdu w serwisie wskazanym przez Kupującego znajdującym się w lub bezpośredniej okolicy , na koszt Sprzedającego.

  nigdy żadnego auta nie bierzcie na zaliczke!!!!!!

  jak handlarza nie stać na zamrożenie pieniędzy do obrotu to niech nie bierze się za handel autami tylko lepiej jabłka sprzedawać. 

   

  No i jeszcze ta cena :facepalm:  KLASYK GATUNKU!!!

   

   

  Przecież handlarz tak czy siak musi mieć pieniądze żeby zakupić pojazd, zaliczka, a raczej zadatek jest po to żeby jedna strona się nie wycofała. Ja wymagam całości z góry i ludzie na to idą. Zadatek to normalna forma zabezpieczenia transakcji - osobną kwestią jest sprawdzenie danej firmy, najlepiej osobiście, w miejscu siedziby. Tylko czujność Cię ratuje. Naiwni idą na dno.

  Udostępnij tego posta


  Odnośnik do posta
  Udostępnij na innych stronach

  Trzeba zacząć od tego czy firma posiada konto depozytowe.

  Udostępnij tego posta


  Odnośnik do posta
  Udostępnij na innych stronach

  Maćku, pytałem wśród znajomych obracających się w branży motoryzacyjnej w Bydgoszczy i nikt nie zna tej firmy :/

  Udostępnij tego posta


  Odnośnik do posta
  Udostępnij na innych stronach

  Zadzwoń sobie do Michała w Błażowej i pojedziesz potem po auto,które stoi u niego na placu z kasą tylko:wink:

  Udostępnij tego posta


  Odnośnik do posta
  Udostępnij na innych stronach
  Napisano (edytowane)
  W dniu 20.11.2017 o 18:38, roman_tyk napisał:

  dostaje oferty od handlarzy sprowadzajacych ze Szwecji, ceny sa bardzo niskie, ale auta pordzewiale i upodlone

  bo to co tanie ze Szwecji to zwykle nie bez powodu tanie. Tak samo tanie ze Szwajcarii to upodleńce...

   

  Fotki tego B8 jak już pisali robione były w Szwecji.

  Edytowane przez azure

  Udostępnij tego posta


  Odnośnik do posta
  Udostępnij na innych stronach

  W Szwecji nie kupisz takiego auta za te pieniądze.

  Udostępnij tego posta


  Odnośnik do posta
  Udostępnij na innych stronach
  W dniu 22.11.2017 o 08:28, jedrekx napisał:

  Maćku, pytałem wśród znajomych obracających się w branży motoryzacyjnej w Bydgoszczy i nikt nie zna tej firmy :/

  dzięki za info. Masakra szukam jakiegoś auta i same ulepy:facepalm:

  Dzisiaj byłem w serwisie BMW z F10 320i - no normalnie masakra... Myślałem go gościowi ryja obije, że się nie wstydził do BMW z takim ulepem przyjechać...

  Udostępnij tego posta


  Odnośnik do posta
  Udostępnij na innych stronach
  W dniu 22.11.2017 o 21:20, mirek31071977 napisał:

  Zadzwoń sobie do Michała w Błażowej i pojedziesz potem po auto,które stoi u niego na placu z kasą tylko:wink:

  a kto to Michał z Błazowej ? :) przybliż temat,

  Udostępnij tego posta


  Odnośnik do posta
  Udostępnij na innych stronach
  3 godziny temu, l.e.s.t.e.r napisał:

  dzięki za info. Masakra szukam jakiegoś auta i same ulepy:facepalm:

  Dzisiaj byłem w serwisie BMW z F10 320i - no normalnie masakra... Myślałem go gościowi ryja obije, że się nie wstydził do BMW z takim ulepem przyjechać...

  To F10 czy F30? Co z autem było nie tak?

  Udostępnij tego posta


  Odnośnik do posta
  Udostępnij na innych stronach

  Byłem oglądać f30 z 2014, 47k przejechane. Po strzale w prawy tył.

  Źle spasowane, pomalowane tragicznie. Na masce szpachla, błotniki przednie malowane z paprochami pod lakierem. Środek zniszczony. Xenon dołożony na sztuke, światła się nie komunikowały ze stterownikiem. Przedni zderzak dołożony z mpakietu, wszystkie osłony pod spodem na terytutkach. Wszystko to za jedyne 80k PLN.

  Udostępnij tego posta


  Odnośnik do posta
  Udostępnij na innych stronach
  4 godziny temu, l.e.s.t.e.r napisał:

  Byłem oglądać f30 z 2014, 47k przejechane. Po strzale w prawy tył.

  Źle spasowane, pomalowane tragicznie. Na masce szpachla, błotniki przednie malowane z paprochami pod lakierem. Środek zniszczony. Xenon dołożony na sztuke, światła się nie komunikowały ze stterownikiem. Przedni zderzak dołożony z mpakietu, wszystkie osłony pod spodem na terytutkach. Wszystko to za jedyne 80k PLN.

   

  Kup se 320i z USA, tam są tanie jak barszcz.

  Udostępnij tego posta


  Odnośnik do posta
  Udostępnij na innych stronach
  8 godzin temu, PatrickU napisał:

   

  Kup se 320i z USA, tam są tanie jak barszcz.

  Czy ja wiem czy takie tanie 20k $ trzeba dać. Nie wiem ile akcyza i transport. Wątpie żeby się opłacało. No chyba że przyciągniesz rozbitka lub po zalaniu. 

  Udostępnij tego posta


  Odnośnik do posta
  Udostępnij na innych stronach
  Napisano (edytowane)

  dopinam się do tematu , dziś rozmawiałem z gościem dostałem tą samą umowe, auta nie ze szwajcarii tylko ze Szwecji, ale popytałem po znajomych i jeden powiedział mi żebym sie spytał Pana czy mi przeleje 70 tys to tez mu auto sprowadze:)  wiec chyba odpuszczam chociaż auto piękne:) o ile to jego zdjęcia, dzięki za temat to mi bardzo pomogło

  Edytowane przez topolskia

  Udostępnij tego posta


  Odnośnik do posta
  Udostępnij na innych stronach

  Przyszła przed chwilą wiadomość na klubowego FB od osoby, która straciła sporą sumę:

  B377851C-8EE1-43B3-8E43-7E6355A1E5D0.jpeg

  Udostępnij tego posta


  Odnośnik do posta
  Udostępnij na innych stronach

  Nawet gdbym gościa znał z widzenia i codziennie przejeżdzał koło jego komisu nie dałbym mu zaliczki na auto a co dopiero w ciemno.... ludzie nikt prezentów nie robi za dobre auto trzeba zapłacić.

  Udostępnij tego posta


  Odnośnik do posta
  Udostępnij na innych stronach

  Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

  Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

  Zarejestruj nowe konto

  Załóż nowe konto. To bardzo proste!

  Zarejestruj się

  Zaloguj się

  Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

  Zaloguj się


  • Przeglądający   0 użytkowników

   Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.

  • Nowi użytkownicy