hak64

Pasjonat
 • Zawartość

  65
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

Reputacja

11

O hak64

  Informacje

  • Płeć
   Mężczyzna
  • Imię
   Henryk
  • Lokalizacja
   Żory

  Auto

  • Model
   Mercedes
  • Nadwozie
   Sedan
  • Rocznik
   1987
  • Silnik
   Inny
  • Kod silnika
   1B
  • Napęd
   FWD
  • Skrzynia
   Manual
  • Paliwo
   PB

  Ostatnie wizyty

  764 wyświetleń profilu
  1. Sam jestem rzeczoznawcą i wyobraź sobie, że idiocie trudno zdobyć takie uprawnienia, dlatego napisałem, że trzeba to zrobić przed wizytą. Rzeczoznawca dokonując oględzin pojazdu robi także dokumentację fotograficzną i jeśli zauważył zardzewiałe wkręty, lub widać je na fotkach, to nie spodziewaj się przyznania nowego zderzaka. Pęknięty spojler także będzie widoczny, ale w zestawieniu z zardzewiałymi wkrętami zderzaka, rodzi się pytanie, czy te uszkodzenia są wynikiem tej szkody, czy też wcześniejszej. Pytasz o sens - weź teraz udowodnij, że nie było tego wcześniej...
  2. To miałeś zrobić przed wizytą rzeczoznawcy. Napisałem ci to tu:
  3. Maska wymaga tylko naprawy lakierniczej, tak więc wymiana nie wchodzi w grę, na błotniku także nie widać wgniecenia, a to umożliwia kwalifikację "naprawa", natomiast wszystkie plastikowe elementy powinny zostać wymienione.
  4. Nie którzy zostawiają nawet tablicę rejestracyjną To chyba w przypadku braku przyborów do pisania...
  5. Wymień wkręty na nowe, a rzeczoznawcy powiedz, że zderzak po kolizji odstawał i tłukł, w związku z czym znalazłeś takie prowizoryczne rozwiązanie. W kwestii błotnika, to wycena ubezpieczyciela będzie zapewne zawierać korektę jego ceny (ze względu na korozję i wcześniejsze uszkodzenia). Reflektor ma pewnie ułamane mocowania i kwalifikuje się do wymiany. Taka szkoda powinna być wyceniona na około 6 tys (bez korekt i na częściach oryginalnych), ubezpieczyciel zaproponuje zapewne połowę.
  6. Przecież to czytałem. Jak sadzisz na jakiej podstawie napisałem to: To tylko wytknięcie błędów w wycenie ubezpieczyciela, bo korekta takiej wyceny, to sporządzenie nowej kalkulacji kosztów naprawy, a nie wspomniałeś, że chcesz mi to zlecić.
  7. Napisałem ci to w pierwszym moim poście. Napisałem także: "bez kosztorysu ubezpieczyciela nie jestem w stanie dokonać jego korekty". Gdybyś nieco uważniej czytał i kojarzył, to miałbyś kosztorys za 350 zł brutto, a za 500 zł komplet dokumentów odwoławczych, łącznie z pozwem sądowym.
  8. Tak, możesz (termin przedawnienia roszczeń upływa po trzech latach od zdarzenia). Jednak to rozwiązanie jest dobre dla "obrytych w temacie", a mimo tego i tak istnieje ryzyko, że o dalsze pieniądze będziesz musiał walczyć w sądzie.
  9. Nie prowadzi się korespondencji z ubezpieczycielem za pośrednictwem infolinii, tam tamu, sygnałów świetlnych i dymnych, czy gołębi (samo zgłoszenie szkody może nastąpić poprzez infolinię, ale to wyjątek). Do skutecznej walki z ubezpieczycielem niezbędne jest wykorzystanie błędów przeciwnika, a te można znaleźć wyłącznie w treści pisanej. Tak więc wszelkie odwołania, skargi, wnioski, wezwania do zapłaty, wysyłamy zawsze pocztą tradycyjną, lub elektroniczną i to za potwierdzeniem odbioru. Jest to istotne z kilku powodów: - ubezpieczyciel nie wykpi się, że czegoś nie otrzymał, - treść korespondencji może być wykorzystana jako dowód w sprawie, - każdy wniosek, czy pytanie, musi spotkać się z odpowiedzią w formie pisemnej, wraz z uzasadnieniem i powołaniem się na stosowne przepisy prawa, - sprawy sporne rozpatrywane są przez sąd na korzyść poszkodowanego, jeśli ubezpieczyciel przekroczył ustawowe terminy. Jeszcze uwaga praktyczna. W pierwszym piśmie do ubezpieczyciela informujemy go, że "do czasu wypłaty odszkodowania korzystamy z samochodu zastępczego". Jest to pomocne, bo zwykle znacznie przyspiesza podjęcie decyzji o wypłacie odszkodowania, a ponadto ubezpieczyciel nie będzie miał podstawy kwestionowania zasadności tak długiego okresu najmu pojazdu zastępczego. Przypomnę tylko, że zgodnie z art 361 kc, ubezpieczyciel jest obowiązany do naprawienia wszystkich szkód i następstw zdarzenia szkodzącego. Takim następstwem jest także brak możliwości korzystania z własnego pojazdu.
  10. To jest akurat "gówno prowda" - trzeci rodzaj góralskiej prowdy (według Śp ks prof Józefa Tischnera). "zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie". art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym ust. 2 powołanego przepisu" "gdyby w tym terminie nie było możliwe wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie". Ustawa przewiduje jeden wyjątek od tej zasady: "przekroczenie maksymalnego terminu 90 dni jest możliwe jedynie w przypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub też określenie wysokości odszkodowania uzależnione jest od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego". Co do zasady: "zakład ubezpieczeń jest prawnie zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego we własnym zakresie i zastosowanie tego przepisu jest możliwe jedynie w szczególnych przypadkach. Jednak bezsporną część świadczenia (czyli uznaną przez ubezpieczyciela do wypłaty) zakład ubezpieczeń jest zobowiązany wypłacić w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody." Żeby nie było niedomówień: "W przypadku niemożności zaspokojenia roszczeń poszkodowanego w całości lub w części w terminie 30 dni zakład ubezpieczeń jest zobowiązany wskazać na piśmie przyczyny zwłoki, jak również przypuszczalny termin zajęcia ostatecznego stanowiska co do wypłaty odszkodowania".
  11. Byłby winny niezastosowania się do znaku P -2, ale do spowodowania kolizji już niekoniecznie. Dlaczego? Na zaprezentowanej grafice oba pojazdy (czarny i czerwony) wybrały niewłaściwe pasy ruchu. Skręcając w lewo lub zawracając na skrzyżowaniu powinno się wjechać na rondo z lewego pasa ruchu. Zatem kierujący pojazdem czerwonym powinien opuścić rondo wcześniejszym zjazdem, a czarny samochód, powinien jeszcze przed opuszczeniem ronda zająć pas zewnętrzny. W związku z powyższym np. w przypadku jednoczesnego wjazdu obu pojazdów na skrzyżowanie, kierujący samochodem czarnym miał prawo przypuszczać, że kierujący pojazdem czerwonym, będzie skręcał w prawo, skoro jednak tego nie zrobił i kontynuuje jazdę na wprost, to kłania się zasada ograniczonego zaufania. Art. 4. "Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania." Oraz cytowany powyżej Art 22 pkt 4 W konsekwencji ustalenie winnego kolizji zawsze będzie rozstrzygane w odniesieniu do konkretnych sytuacji.
  12. Przecież to podstawy! Art 22 pkt 4 Ustawy prd "Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony".
  13. Wyliczając koszty naprawy w oparciu o ceny w ASO wyjdzie szkoda całkowita, albo bardzo blisko niej. Z pewnością powyżej 20 tys. zł. Tam się nie bawią w ceregiele i nawet najmniejszą śrubkę wstawią nową (w kosztorys, bo do samochodu trafią te z odzysku). Pamiętaj jednak, że ASO może cię obciążyć kosztem sporządzenia kalkulacji (jeśli nie zdecydujesz się na naprawę u nich). Odwołanie lepiej napisz od razu. W walce z ubezpieczycielem trzeba wykorzystać jego błędy. Na razie dysponujesz oszukańczą wyceną szkody, ale warto zadbać, by się dodatkowo pogrążyli swoją radosną interpretacją przepisów KC i wytycznych KNF.
  14. Koszt samych tylko części zamiennych przekroczy 10 tys. zł (przy zastosowaniu oryginalnych). Przyjęta w kalkulacji stawka rbg 51 zł, dotyczy raczej wioskowego kowala, każdy szanujący się warsztat stosuje stawki powyżej 100 zł, a niektóre ASO mają 2 z przodu. Ubezpieczyciel bezprawnie zastosował 30% rabat na części zamienne (całość). To niedopuszczalne, bowiem wyliczając wartość szkody nie można z góry zakładać, że poszkodowany otrzyma jakikolwiek rabat. Inna rzecz, że poszkodowany nie ma obowiązku naprawiania pojazdu - może go sprzedać w stanie uszkodzonym, lub zrobić z niego mobilną budę dla psa - a odszkodowanie i tak przysługuje w pełnej wysokości. Napisz odwołanie z uzasadnieniem, wspomnij w nim, że napisałeś także skargę do rzecznika finansowego (napisz). Następnie ustal rzeczywiste ceny części zamiennych (dzwoniąc do ASO) i stosowaną u nich stawkę rbg. Na tej podstawie określisz, jaka jest rzeczywista wartość szkody i takiego odszkodowania możesz się domagać, wysyłając ubezpieczycielowi wezwanie do zapłaty. Gdyby cię "olali" albo naściemniali, że musisz udokumentować koszty naprawy, to będziesz musiał skorzystać z usług niezależnego rzeczoznawcy, albo wyceny zrobionej w ASO i taki papier dołączasz do pozwu sądowego. Ubezpieczyciele niestety nader często nie wykazują chęci płacenia i sięgają do kieszeni dopiero po otrzymaniu pozwu.
  15. Zawsze warto się odwołać, a już tym bardziej, jeśli sam stwierdzasz, że ceny części w ASO znacząco różnią się od tych podanych przez ubezpieczyciela. Bezprawne naliczenie "urealnienia" daje podstawę do skutecznej walki w sądzie. Taka korekta może być zastosowana tylko w przypadku stwierdzenia wcześniejszego uszkodzenia danego elementu, lub jego niefachowej naprawy (gruba warstwa szpachli). Przy czym korekta może dotyczyć wyłącznie uszkodzonego elementu, a nie wszystkich które zakwalifikowano do wymiany. Nie mogę ci jednak udzielić konkretnej porady, bo jak na razie jesteś dość oszczędny w przekazywaniu informacji o szkodzie (bez kosztorysu ubezpieczyciela nie jestem w stanie dokonać jego korekty).