Jump to content

Recommended Posts

Cześć Wszystkim:hi:

Może ktoś kompetentny rzuci okiem czy dobrze napisałem odwołanie. Ubezpieczyciel nie uwzględnił w kosztorysie prawego błotnika który był uszkodzony przed kolizją ale w innym miejscu. Na oświadczeniu spisanym na miejscu kolizji też uszkodzenie nie było wpisane bo wyszło dopiero po myciu pojazdu. Jest to niewielki odprysk klaru ale jednak. Co zrobić w takiej sytuacji? W załącznikach dołączyłem kalkulacje z Towarzystwa Ubezp. oraz zdjęcia uszkodzeń.

Treść odwołania(korzystałem częściowo z tego co znalazłem w podobnych tematach ale proszę o sprawdzenie):

Odwołanie

 

Decyzją z dnia 18.08.2020 w sprawie przyznanej kwoty odszkodowania za szkodę komunikacyjną nr….. z tytułu obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, wysokość szkody została określona na kwotę 1085,23zł  Stwierdzam, iż przy prawidłowo dokonanej wycenie wartość przedmiotu ubezpieczenia powinna być na znacznie wyższym poziomie.

 

UZASADNIENIE

 

W mojej opinii Państwa wycena nie pokrywa rzeczywistych kosztów naprawy i przywrócenia samochodu do stanu przed kolizją.

Zgodnie z art. 363 K.C na ubezpieczycielu ciąży obowiązek naprawienia szkody.

 

Proponują Państwo naprawę na częściach nieoryginalnych, a prawo mówi wyraźnie - istnieje obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego – przed kolizją element nie był uszkodzony i takiego samego, nieuszkodzonego mam prawo żądać. Kwota podana za zderzak nie odpowiada rzeczywistym cenom rynkowym, nawet używane części oryginalne są znacznie droższe niż proponowane. Części karoseryjne w moim aucie są oryginalne a ponieważ zostały zniszczone w wyniku kolizji, istnieje obowiązek przywrócenia ich do stanu poprzedniego(w załączniku przesyłam kalkulację z ASO na zderzak).

Sąd Najwyższy (Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 20 czerwca 2012 r. III CZP 85/11) uznał w wyniku wykładni art. 361§ 2 i art. 363 § 2 KC, że ubezpieczyciel, w ramach umowy o odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, powinien ustalić odszkodowanie w kwocie, która zapewnia przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia, wyrządzającego szkodę jako całości. Poszkodowanemu przysługuje pełne prawo do odszkodowania ustalonego według cen części oryginalnych, pochodzących bezpośrednio od producenta pojazdu, niezależnie od wieku pojazdu, stanu jego wyeksploatowania i faktu, że w obrocie dostępne są również tzw. części alternatywne, a więc najogólniej je określając - części zamienne nie będące częściami oryginalnymi. Dzięki naprawie dokonanej z wykorzystaniem części oryginalnych stan samochodu jest – pod względem technicznym, użytkowym, trwałości i estetyki - najbardziej zbliżony do jego stanu sprzed kolizji.

Nadto nawet najbardziej staranna naprawa pojazdu nie zapobiegnie zmniejszeniu jego wartości rynkowej w stosunku do stanu sprzed szkody, wg art. 361§2 bowiem sam fakt uczestnictwa samochodu w wypadku wpływa na obniżenie tej wartości(uchwała Sądu Najwyższego z dn. 12 października 2001r.; CZP 57/01; OSNC 2002/5/57).

 

W wyliczeniu nie jest uwzględniona naprawa prawego przedniego błotnika który na połączeniu błotnik-zderzak ma odprysk lakieru bezbarwnego oraz drobne zarysowanie(powinno być widoczne na zdjęciach rzeczoznawcy).  Błotnik posiada wgniecenie na rancie na kołem(patrząc po obrysie na godzinie 1) – nie było spowodowane tą kolizją.

 

Podana stawka za roboczo-godzinę na poziomie 60zł jest rażąco niska i nie odpowiada standardom zakładów wykonujących naprawy na profesjonalnym poziomie(100zł wzwyż).

 

            Zastosowany w kosztach materiału lakierniczego współczynnik odchylenia na poziomie 70% jest bezpodstawnym okrojeniem wartości materiału.

 

Jednocześnie informuję, że w przypadku podtrzymywania swojego stanowiska przez ubezpieczyciela wystąpię z prośbą o pomoc do Rzecznika Finansowego.

 

W załączniku przesyłam:

1.    wycenę zderzaka z ASO Audi Lublin

2.    Zdjęcie połączenia zderzak/błotnik oraz wgniecenia niebędącego przedmiotem sprawy.

 

Z poważaniem:

 

Z góry dziękuję za wszelkie sugestie:hi:

 

IMG_2747.JPG

IMG_2748.JPG

IMG_2749.JPG

IMG_2750.JPG

IMG_2751.JPG

kalkulacja - Kopia.pdf

Link to post
Share on other sites

Pospieszyłeś się z tym odwołaniem. Takie pismo powinno zawierać wszystkie uwagi i zastrzeżenia do wyceny ubezpieczyciela, a nie uwzględniłeś w nim bezprawnie naliczonego rabatu na części zamienne (-10%), a nakładka zderzaka i tak jest już z gatunku tych najtańszych , które trudno dopasować. Nie wspomniałeś o pominięciu w wycenie lakierowania wierzchniego (cieniowanie) elementów sąsiadujących z lakierowanymi (błotnik). Podejrzewam także, że nie zdejmowałeś zderzaka do oględzin, a pod poszyciem zderzaka możesz znaleźć inne uszkodzenia (ułamane zaczepy, ślizgi, wzmocnienia). Błotnika nie zakwalifikują do wymiany ze względu na wcześniejsze uszkodzenie (wgniecenie), ale o lakierowanie, lub cieniowanie możesz powalczyć. Rzetelna wycena tej szkody powinna przekroczyć 2,5 tys zł, przy założeniu, że pod poszyciem zderzaka nie ma innych uszkodzeń.

Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

odwołania jeszcze nie wysłałem, czy jeśli wzbogacę pismo o bezprawnie naliczony rabat 10% na części zamienne oraz o cieniowaniu elementów sąsiadujących to pismo będzie dobrze wykonane?

Co z demontażem zderzaka, próbować samemu - bo rozumiem, że jak nic nie będzie uszkodzone pod poszyciem to za fakturę od mechanika nie zostaną mi zwrócone pieniądze.

Dziś dostałem od ubezpieczyciela mail-a z prośbą o uzupełnienie dokumentów tj.:

-formularz zgłoszenia szkody komunikacyjnej,

-kopia dowodu rej.

oświadczenie sprawcy,

- numer rachunku bankowego na który ma zostac przelane ew świadczenie

Wysyłać w/w dokumenty czy posłać wszystko razem z odwołaniem?

 

Edited by swirus89
Link to post
Share on other sites

wysłałem odwołanie( dodając uwagi) i dostałem juz odpowiedź od ubezpieczyciela, co robić z tym dalej.

poniżej wstawiam odwołanie i ich odpowiedź

Odwołanie

 

Decyzją z dnia 18.08.2020 w sprawie przyznanej kwoty odszkodowania za szkodę komunikacyjną nr.----------- z tytułu obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, wysokość szkody została określona na kwotę 1085,23zł  Stwierdzam, iż przy prawidłowo dokonanej wycenie wartość przedmiotu ubezpieczenia powinna być na znacznie wyższym poziomie.

 

UZASADNIENIE

 

W mojej opinii Państwa wycena nie pokrywa rzeczywistych kosztów naprawy i przywrócenia samochodu do stanu przed kolizją.

Zgodnie z art. 363 K.C na ubezpieczycielu ciąży obowiązek naprawienia szkody.

 

Proponują Państwo naprawę na częściach nieoryginalnych, a prawo mówi wyraźnie - istnieje obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego – przed kolizją element nie był uszkodzony i takiego samego, nieuszkodzonego mam prawo żądać. Kwota podana za zderzak nie odpowiada rzeczywistym cenom rynkowym, nawet używane części oryginalne są znacznie droższe niż proponowane. Części karoseryjne w moim aucie są oryginalne a ponieważ zostały zniszczone w wyniku kolizji, istnieje obowiązek przywrócenia ich do stanu poprzedniego(w zał. nr. 1 przesyłam kalkulację z ASO).

Sąd Najwyższy (Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 20 czerwca 2012 r. III CZP 85/11) uznał w wyniku wykładni art. 361§ 2 i art. 363 § 2 KC, że ubezpieczyciel, w ramach umowy o odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, powinien ustalić odszkodowanie w kwocie, która zapewnia przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia, wyrządzającego szkodę jako całości. Poszkodowanemu przysługuje pełne prawo do odszkodowania ustalonego według cen części oryginalnych, pochodzących bezpośrednio od producenta pojazdu, niezależnie od wieku pojazdu, stanu jego wyeksploatowania i faktu, że w obrocie dostępne są również tzw. części alternatywne, a więc najogólniej je określając - części zamienne nie będące częściami oryginalnymi. Dzięki naprawie dokonanej z wykorzystaniem części oryginalnych stan samochodu jest – pod względem technicznym, użytkowym, trwałości i estetyki - najbardziej zbliżony do jego stanu sprzed kolizji.

Nadto nawet najbardziej staranna naprawa pojazdu nie zapobiegnie zmniejszeniu jego wartości rynkowej w stosunku do stanu sprzed szkody, wg art. 361§2 bowiem sam fakt uczestnictwa samochodu w wypadku wpływa na obniżenie tej wartości(uchwała Sądu Najwyższego z dn. 12 października 2001r.; CZP 57/01; OSNC 2002/5/57).

Podany w wyliczeniu rabat 10% na części jest bezprawnie zastosowany gdyż ma zastosowanie jedynie dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego którego jest Pan przedstawicielem.

 

W dniu 20.08.2020 zdemontowałem zderzak w celu weryfikacji uszkodzeń pod poszyciem zderzaka. Z prawej strony wspornik błotnika prawego będący jednocześnie powierzchnią mocowania ślizgu zderzaka jest skrzywiony(ślizg ciężko założyć, zdjęcie gwintu ze wspornika z prawej i lewej strony dla porównania przesyłam w załączniku nr.3).

W wyliczeniu nie jest uwzględniona naprawa prawego przedniego błotnika który na połączeniu błotnik - zderzak ma odprysk lakieru bezbarwnego oraz drobne zarysowanie(powinno być widoczne na zdjęciach rzeczoznawcy, następstwem tego uszkodzenia jest najpewniej uszkodzony wspornik o którym jest mowa powyżej).  

Błotnik posiada wgniecenie na rancie nad kołem(patrząc po obrysie na godzinie 1) – nie było spowodowane tą kolizją(zał. nr. 4)

 

Podana stawka za roboczo-godzinę na poziomie 60zł jest rażąco niska i nie odpowiada standardom zakładów wykonujących naprawy na profesjonalnym poziomie(100zł wzwyż).

 

Zastosowany w kosztach materiału lakierniczego współczynnik odchylenia na poziomie 70% jest bezpodstawnym okrojeniem wartości materiału.

W wycenie pominięte zostało również lakierowanie wierzchnie(tzw. cieniowanie) błotników.

           

Dopiero po przesłaniu rzetelnej wyceny zdecyduję czy oddać samochód do naprawy w ASO czy rozliczyć naprawę gotówkowo.

Jednocześnie informuję, że w przypadku podtrzymywania swojego stanowiska przez ubezpieczyciela wystąpię z prośbą o pomoc do Rzecznika Finansowego.

 

W załączniku przesyłam:

1.      wycenę zderzaka, prawej zaślepki spryskiwacza reflektora, wspornika łączącego błotnik oraz zderzak  -  ASO Audi Lublin,

2.      zdjęcie numerów ze zderzaka potwierdzające jego oryginalność,

3.      zdjęcia wsporników błotników,

4.      zdjęcie połączenia zderzak/błotnik oraz wgniecenia niebędącego przedmiotem sprawy.

 

Z poważaniem:

 

Link to post
Share on other sites

odpowiedź ubezpieczalni:

Dzień dobry

Dziękujemy za przesłana wiadomość

W odpowiedzi na poniższą wiadomość informuję, iż przesłane wyliczenie może Pan potraktować jako ocenę techniczną uszkodzeń z wyliczeniem kwoty bezspornej, którą może Pan przeznaczyć jako zaliczkę na poczet naprawy w firmie naprawczej, która będzie wykonywała naprawę.

W tym celu firma ma obowiązek przedstawić własny kosztorys naprawy do weryfikacji, oraz fakturę za naprawę na podstawie.

 

Informuję również, o możliwości ugodowego zakończenie likwidacji szkody przedstawiając swoją propozycje kwoty która Pana zdaniem zaspokoi Pana wszystkie roszczenia, oczywiście ta druga opcja likwidacji nie zawsze może być akceptowana przez obie strony.

Odnośnie zgłaszanych dodatkowych uszkodzeń  uprzejmie wyjaśniamy iż zgłaszane dodatkowe uszkodzenia znajdują się po za strefą uszkodzeń  związanych ze szkodą co potwierdził rzeczoznawca z niezależnej formy SSH

Dodatkowo pragnę podkreślić, że nasze Towarzystwo posiada podpisaną umowę z siecią zakładów naprawczych Partner Flota w której znajdują się również autoryzowane stacje naprawy, które dokonują napraw samochodów dla naszego Towarzystwa i naprawi pojazd na zaproponowanych warunkach.

W tym celu prosimy o kontakt z formą Partner Flota

[email protected]

http://www.partnerflota.pl/kontakt/

22 123 88 69

Realizując obowiązek wynikający z zapisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym informujemy, iż Poszkodowany lub Uprawniony będący osoba fizyczna ma prawo do złożenia reklamacji zawierającej zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo. Reklamacja może być złożona w każdej jednostce Towarzystwa obsługującej Klientów:

   1) w formie pisemnej – osobiście, w jednostce Towarzystwa obsługującej Klientów, albo przesyłka pocztowa w rozumieniu art. 3 pkt 21

ustawy z dnia 23 listopada 2012 – Prawo pocztowe;

   2) ustnie – telefonicznie na numer telefonu (48) 370-48-48 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce Towarzystwa

obsługującej Klientów;

   3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres [email protected] (załączniki <10MB / e-mail).

Towarzystwo udziela odpowiedzi na reklamacje w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek składającego reklamacje Towarzystwo może dostarczyć odpowiedz poczta elektroniczna.

Towarzystwo udziela odpowiedzi na reklamacje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie Towarzystwo w informacji przekazywanej składającemu reklamacje wskazuje okoliczności, które musza zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy i określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

3. Spory pomiędzy Poszkodowanym lub Uprawnionym będącym osoba fizyczna a Towarzystwem mogą być również zakończone w drodze postepowania przed Rzecznikiem Finansowym – na zasadach określonych w w/w ustawie.

 

W przypadku dalszych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z prowadzącym.

Link to post
Share on other sites
W dniu 31.08.2020 o 20:43, swirus89 napisał:

firma ma obowiązek przedstawić własny kosztorys naprawy do weryfikacji, oraz fakturę za naprawę

Warsztat naprawczy ma dokonać naprawy zleconej przez właściciela pojazdu. Ubezpieczyciel nie ma tu nic do gadania, o ile naprawa nie wykracza poza zakres uszkodzeń spowodowanych zdarzeniem szkodowym. Warsztat przesyła ubezpieczycielowi kosztorys do weryfikacji tylko w przypadku, gdy jest to naprawa w trybie rozliczenia bezgotówkowego. 

 

W dniu 31.08.2020 o 20:43, swirus89 napisał:

nasze Towarzystwo posiada podpisaną umowę z siecią zakładów naprawczych Partner Flota w której znajdują się również autoryzowane stacje naprawy, które dokonują napraw samochodów dla naszego Towarzystwa i naprawi pojazd na zaproponowanych warunkach.

Zlecenie naprawy w warsztacie partnerskim ubezpieczyciela , daje co najwyżej gwarancję wykonania naprawy najtaniej, ale nie najlepiej. Jest przy tym obarczone ryzykiem, że to interes partnera biznesowego, a nie poszkodowanego, będzie dla warsztatu ważniejszy. Poszkodowany nie ma obowiązku naprawiania swojego auta w warsztacie wskazanym przez ubezpieczyciela. To właściciel pojazdu decyduje, gdzie, za ile i czy w ogóle naprawia swój samochód, zatem wszelkie sugestie w przedmiotowym zakresie mogą być co najwyżej pobożnym życzeniem ubezpieczyciela, a nie narzuconym odgórnie zobligowaniem poszkodowanego do dokonania jedynie słusznego wyboru. 

 

W dniu 31.08.2020 o 20:40, swirus89 napisał:

informuję, że w przypadku podtrzymywania swojego stanowiska przez ubezpieczyciela wystąpię z prośbą o pomoc do Rzecznika Finansowego.

Do rzecznika sporządza się skargę, do której można dołączyć prośbę, lub wniosek o rekomendację procesową (wzory są dostępne na stronie rzecznika).   

Link to post
Share on other sites
9 godzin temu, swirus89 napisał:

Co zrobić z tym, że nie chcą uwzględnić wspornika który jest na zdjęciach i odprysku klaru z błotnika?

Nikt Ci nie broni powołać biegłego i z pomocą jego opinii walczyć w sądzie o uznanie tych uszkodzeń, ale czy przy tej szkodzie ma to sens? Zdaniem ubezpieczyciela do uszkodzenia wspornika mogło dojść wcześniej, skoro błotnik nosił już ślady uszkodzeń i taki argument zapewne zostanie użyty do obrony ich decyzji. Wielokrotnie wypowiadałem się w podobnych tematach, ze przy uszkodzeniach zderzaków należy bezwzględnie żądać wizyty rzeczoznawcy, z którym - na oględziny pojazdu - należy się umówić w warsztacie, gdzie można zdemontować zderzak. Kosztem pracy mechanika i tak można obciążyć ubezpieczyciela, bo nie jest możliwe rzetelne oszacowanie wartości takiej szkody bez ustalenia stanu elementów mocujących zderzak. Ponadto obecność innego fachowca (mechanik, diagnosta) wymusza na rzeczoznawcy zachowanie profesjonalizmu, uniemożliwiając mu właściwą dla etatowego likwidatora szkód nonszalancję w ocenie uszkodzeń i genezy ich powstania. 

Link to post
Share on other sites

Witaj,

Wykonaj telefon do ubezpieczalni, że zdecydowałeś się na bezgotówkową naprawę w autoryzowanym serwisie Audi.

Na miejscu w serwisie (po wcześniejszym ustaleniu) spotkasz się z rzeczoznawcą, który dokona oględzin wraz z pełną dokumentacją. Podpiszesz dokumenty odnośnie roszczeń z tytułu ubezpieczenia OC SPRAWY (aby wszystkie sprawy załatwiło sobie z nimi Audi - pełnomocnictwo dla nich). Oddajesz samochód na warsztat, bierzesz pojazd zastępczy na czas naprawy (jeśli potrzebujesz, bo takowy Ci się należy) i grzecznie czekasz na gotowy samochód. Cokolwiek wyjdzie więcej dostaniesz info od salonu, że oprócz np. zderzaka "w środku" po zdjęciu są jeszcze inne uszkodzenia, które oni z pewnością uwzględnią (bo sami też na tym dobrze zarabiają).

Odbierasz gotowy samochód i bailando.

Fakturkę dostaniesz tylko informacyjnie ile wyszło a wszelkich roszczeń będzie sobie dochodziło Audi.

Pamiętaj, że naprawa w ASO jest tylko na oryginalnych częściach - czyli to co Nam się należy. Tanio nie będzie, ale tak ma być (Ciebie koszta tego nie interesują, bo to nie Twoja wina). Samochód ma zostać doprowadzony do stanu sprzed kolizji.

Link to post
Share on other sites
7 godzin temu, Krystianooo napisał:

Witaj,

Kolego, nie wiem w którym ASO pracujesz, bądź reklamujesz,  ale nie zawsze jest tak kolorowo, jak piszesz. Naprawa z rozliczeniem bezgotówkowym wiąże się z tym, że ubezpieczyciel przyjmuje rolę zleceniodawcy (on jest płatnikiem usługi), zatem on (ubezpieczyciel) ma prawo wglądu do kalkulacji kosztu naprawy i to on ową kalkulację akceptuje, bądź wprowadza korekty. Pół biedy jeśli auto rzeczywiście jest w oryginale, i nie ma kolizyjnej przeszłości, ale...

7 godzin temu, Krystianooo napisał:

Pamiętaj, że naprawa w ASO jest tylko na oryginalnych częściach

Napisałeś, że zlecając naprawę w ASO podpisujesz pełnomocnictwo dla nich. Owszem i tu jest pies pogrzebany. A co jeśli uszkodzony zderzak, reflektor, czy wahacz jest zamiennikiem? Ubezpieczyciel w takim przypadku nie zapłaci za oryginał, zatem ASO "poprosi" właściciela pojazdu o wpłatę różnicy...  Mało tego ubezpieczyciele wskazują jednoznacznie (i nie bez racji), że likwidacja szkody w trybie rozliczenia bezgotówkowego, daje im prawo do kontroli jakości usługi, użytych części zamiennych, jak również dysponowania owymi częściami po wymianie (przypominam Ubezpieczyciel jest w tym przypadku płatnikiem i zleceniodawcą usługi). Racz więc Panie kolego zwrócić uwagę, że własne doświadczenia - jak własne buty - nie zawsze pasują na czyjąś nogę...         

Link to post
Share on other sites

co do oryginalności cześci nie ma obawień, demontowałem zderzak i wszystko jest w oryginale.

Dziś płaciłem rachunki i patrzę, a tu na koncie wpłata sprzed 3 dni od towarzystwa ubezpieczeniowego tej śmiesznej kwoty czyli 1082zł które wyliczyli mimo tego, że odpisałem na ich maila podając kwotę która mnie zadowala( o wiele wyższa od proponowanej) wraz z informacją, że jeśli nie zdecydują się na moją proponowaną kwotę to oddaję samochód do aso. . Co zrobić w tym momencie, dzwonić do opiekuna szkody czy co robić?

 

Link to post
Share on other sites

Wypłacona kwota odszkodowania , to tzw. kwota bezsporna. Nic nie stoi na przeszkodzie by walczyć o więcej, a tego co już masz w kieszeni, nikt ci nie zabierze.

W dniu 10.09.2020 o 18:58, swirus89 napisał:

co robić?

Możesz oddać auto do wybranego przez siebie warsztatu (może to być ASO, lub jakikolwiek inny), gdzie dokonają naprawy w oparciu o zakres prac określony w wycenie ubezpieczyciela (tyle że na oryginalnych częściach i normalnej /nie zaniżonej/ stawce rbg). Jeśli w trakcie prac naprawczych ujawnione zostaną inne, niewidoczne dotąd uszkodzenia, to warsztat sporządzi nową (własną) wycenę i prześle ubezpieczycielowi do akceptacji. Po naprawie przesyłasz ubezpieczycielowi fakturę z wezwaniem do zapłaty. Możesz także naprawić swoje auto u siebie w garażu, lub nie naprawiać wcale (żaden przepis prawa nie nakłada na poszkodowanego obowiązku naprawienia swojego auta /to można bowiem sprzedać w stanie uszkodzonym/, a odszkodowanie i tak się należy w pełnej wysokości). Konieczne jest jednak zlecenie sporządzenia wyceny szkody niezależnemu rzeczoznawcy i wysłanie ubezpieczycielowi z wezwaniem do zapłaty (i najlepiej z rekomendacją procesową rzecznika finansowego). 

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...