Jump to content
IGNORED

Montaz i Działanie Webasto DIESEL oraz Wentylacja Postojowa


wrclaguna
 Share

Recommended Posts

Montaż i Działanie WEBASTO DIESEL 2.0 TDI CR

UWAGA!!!
Poniższy poradnik ma formę tylko poglądową.
Nie jest oficjalnym manualem Audi.
Absolutnie nie biorę na siebie żadnej odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane nieumiejętnym montażem , kodowaniem .
Robiąc samemu ta przerobkę bierzecie całą odpowiedzialnośc na siebie.


Kopiowanie, cytowanie, przerabianie / edycja tekstu i dalsza dystrybucja w celach komercyjnych jest zabronione !
Wykorzystywanie go na innym forum będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich i praw do własności intelektualnej.DIY oparty na silniku 2.0 TDI CR ( CAGA bez START/STOP)

WEBASTO posiada OCHRONE KOMPONENTU !!!

WEBASTO_A4_B8.jpg

Na poczatek kilka słów na temat samego webasta , numerów częsci ,działania oraz spis poszczególnych częsci katalogowych . Jest tego trochę ;) w miare możliowsci bede uzupełniał watek :)


 

 

 


WSKAZÓWKI dotyczące Ogrzewania Postojowego

 

 

Istnieją różne wersje ogrzewania postojowego .
W samochodach z silnikiem wysokoprężnym i wyposażeniem dodatkowym w „ogrzewanie postojowe” obecnie montowane jest także elektryczne dodatkowe ogrzewanie powietrzem .
W samochodach z dodatkowym ogrzewaniem powietrzem ogrzewanie postojowe nie jest sterowane jako „ogrzewanie dodatkowe”.
W zależności od wyposażenia samochodu i od okresu produkcji dodatkowe ogrzewanie powietrzem może zostać wycofane w późniejszym czasie (termin nieokreślony).
W samochodach z silnikiem wysokoprężnym i bez ogrzewania postojowego zamontowane jest zawsze elektryczne ogrzewanie dodatkowe. Gdy tylko powietrze opuści wymiennik ciepła klimatyzatora,doprowadzana jest do niego energia cieplna
To ogrzewanie postojowe jest montowane w różnych modelach. Z każdym nowym modelem, w którym jest ono montowane, zmienia się numer części (np. z 8K0 xxx xxx na 4XX XXX XXX. Dlatego należy zwracać uwagę na prawidłowe przyporządkowanie. Pamiętać również, że w samochodzie, w którym zamontowane było ogrzewanie postojowe w nowej wersji, nie wolno montować ogrzewania postojowego starszych wersji. I tak np. w modelu Audi A4, w którym fabrycznie zamontowane było ogrzewanie postojowe o numerze części 8R0 xxx xxx, nie można zamontować ogrzewania postojowego o numerze części 8K0 xxx xx
Od 10.2010 stopniowo montowane będą ogrzewania postojowe o numerze części 4xx xxx xxx. Ta wersja ogrzewania postojowego może być montowana w serwisie również w samochodach, w których pierwotnie zamontowane było ogrzewanie postojowe o numerze części 8R0 xxx xxx lub 8K0 xxx xxx. Jednak ponieważ w różnych wersjach ogrzewania postojowego niektóre podzespoły różnią się (np. 2-stykowa wtyczka zasilania napięciowego prowadząca do sterownika ogrzewania dodatkowego J364), przy wymianie poszczególnych podzespołów ogrzewania postojowego należy zwracać uwagę na prawidłowe przyporządkowanie
Jeżeli zamontowane jest (albo będzie) ogrzewanie postojowe o numerze części 4xx xxx xxx, należy w
tej wersji dodatkowo zwrócić uwagę na prawidłowe kodowanie w danym samochodzie (w sterowniku
zapisane są funkcje, które różnią się w zależności od zakodowanego typu samochodu)
Jeśli po wymianie ogrzewania postojowego albo sterownika ogrzewania dodatkowego J364 wskazana zostanie usterka „zamontowany nieodpowiedni sterownik”, sprawdzić kodowanie J364 pod kątem prawidłowego rodzaju paliwa „olej napędowy” lub „benzyna” i w razie potrzeby skorygować je programem np. VAS , VCDS
W zależności od ustawionego trybu pracy („ogrzewanie postojowe” lub „wentylacja postojowa”)
niektóre usterki zakłócające działanie ogrzewania postojowego / wentylacji postojowej nie są
zapisywane w pamięci usterek sterownika ogrzewania dodatkowego J364. Dlatego w przypadku
reklamacji dotyczącej ogrzewania postojowego należy odczytać również pamięć usterek jednostki
obsługi i wskazań, sterownika układu Climatronic J255
Po wymianie ogrzewania postojowego należy zwrócić uwagę na prawidłowe dopasowanie nowego
ogrzewania postojowego. Jeżeli np. ogrzewanie postojowe o numerze części 8K0 xxx xxx , 8R0 xxx xxx lub 4H0 xxx xxx do indeksu A zostało zastąpione ogrzewaniem postojowym o numerze części 4H0 xxx xxx od indeksu B, należy w razie potrzeby aktywować dopasowanie sterowania pompy obiegowej V55 przez sterownik ogrzewania dodatkowego J364 podczas pracy układu klimatyzacji (w przypadku ogrzewania postojowego o numerze części 4H0 xxx xxx od indeksu B funkcja ta jest wyłączona).
Jeżeli V55 na polecenie jednostki obsługi i wskazań, sterownika układu Climatronic J255 nie
zostanie wysterowana przez J364, w przypadku określonych wersji samochodu (w zależności od
silnika i daty produkcji) może dojść do reklamacji z powodu złej lub niewystarczającej mocy

grzania. Jeżeli w samochodach z zamontowanym już fabrycznie ogrzewaniem postojowy o numerze części 4H0 xxx xxx od indeksu B (stopniowe zastosowanie od roku modelowego 2012) V55 jest sterowana na polecenie J255 z J364, może to również prowadzić do reklamacji
Od 06.2011stosuje się zmienione ogrzewania postojowe (zmieniony sterownik ogrzewania dodatkowego J364, inna świeca żarowa ogrzewania Q9, inny zespół palnika dla ogrzewania na olej napędowy inna uszczelka stała dla ogrzewania na benzynę). Dlatego należy zwrócić uwagę na prawidłową wersję i przyporządkowanie tych podzespołów .

http://www.youtube.com/watch?v=YzmRhCf1_Co


Przebieg działania ogrzewania postojowego

Funkcję „Ogrzewanie postojowe” można włączyć i wyłączyć poprzez funkcję „Układ klimatyzacji AC ( na ekranie prawy dolny róg) w menu CAR systemu MMI (Multi Media Interface)
Ogrzewanie postojowe włączać lub wyłączać poprzez system MMI (Multi Media Interface) lub za pomocą zdalnego sterowania radiowego.
Jeżeli funkcja „Ogrzewanie postojowe / wentylacja postojowa” ustawiona jest poprzez funkcję
„Timer” systemu MMI (Multi Media Interface) albo jeżeli ogrzewanie postojowe / wentylacja
postojowa włączana jest poprzez zdalne sterowanie radiowe, to jednostka obsługi i wskazań
sterownika układu Climatronic (układu klimatyzacji) na podstawie ustawionych tam „temperatur
wymaganych” i zmierzonej „temperatury rzeczywistej” decyduje, czy zostanie włączone „ogrzewanie
postojowe”, czy tylko aktywowana zostanie funkcja „wentylacji postojowej”.
Urządzenie grzewcze (ogrzewanie postojowe) w zależności od ilości ciepła wytworzonego w ogrzewaniu postojowym (i przez silnik) oraz oddanego przez wymiennik ciepła klimatyzatora może pozostawać przez dłuższy czas w trybie pracy obciążenia pełnego, obciążenia częściowego (tryb regulacji) lub przerwy regulacyjnej.
Aby spalanie w urządzeniu grzewczym przebiegało zawsze w optymalnym zakresie, pompa dozująca V54 (częstotliwość taktowania) i dmuchawa powietrza spalania V6 (napięcie) regulowane są przez cały przebieg.
Jeśli urządzenie grzewcze zostało zablokowane z powodu zakłócenia, to należy odczytać pamięć
usterek i skasować zawartość pamięci usterek. W zależności od przyczyny usterki należy dodatkowo
usunąć blokadę ( KODOWANIE jest poniżej :) ) .
Jeżeli przy pierwszej próbie uruchomienia nie powstaje płomień, to sterownik ogrzewania
dodatkowego J364 przerywa przebieg i ponownie próbuje uruchomić, po uprzednim wydmuchaniu
ewentualnego nagaru za pomocą dmuchawy powietrza do spalania V6. Jeżeli także przy ponownym uruchamianiu nie powstaje płomień, sterownik ogrzewania dodatkowego J364 wyłącza się. Po 3 próbach ręcznego uruchomienia z każdorazowo jednym powtórnym uruchomieniem poprzez jednostkę obsługi i wskazań sterownika układu Climatronic J255 urządzenie grzewcze zostanie zablokowane.
Jeżeli urządzenie grzewcze podczas uruchamiania zostanie wyłączone, to w zależności od tego, na
jakim etapie uruchamiania się znajdowało, zostanie od razu wyłączone lub gdy to konieczne
przejdzie w tryb pracy po wyłączeniu (wypalenie, ostygnięcie).
Jeżeli temperatura płynu chłodzącego przed osiągnięciem trybu obciążenia pełnego będzie większa
niż 89C (np. przy gorącym silniku) urządzenie grzewcze przełącza się na przerwę regulacyjną.
W czasie działania różne funkcje ogrzewania postojowego są ciągle kontrolowane (gdy tylko wystąpi
usterka, ogrzewanie postojowe zostaje wyłączone).
Temperatury podane w przebiegu działania i diagramie działania są wartościami przybliżonymi.
Rzeczywiste temperatury, przy których można włączyć lub wyłączyć różne funkcje, mogą się różnić w
zależności od wersji samochodu i charakterystyk zapisanych w sterowniku ogrzewania dodatkowego
J364.
W samochodach z układem start - stop pompa obiegowa V55 ogrzewania postojowego podczas funkcji stop jest sterowana przez sterownik ogrzewania dodatkowego J364. J364 otrzymuje poprzez magistralę danych polecenie z jednostki obsługi i wskazań układu klimatyzacji, sterownika układu Climatronic J255 do włączenia V55


Wskazówki dla samochodów z układem START/STOP

Od roku modelowego 2010 w tym samochodzie dla określonych wersji silnika oferowany będzie układ start-stop jako wyposażenie dodatkowe. W samochodach z układem start - stop nie wolno montować ogrzewań postojowych o numerze części 8K0 xxx xxx
W samochodach z układem start-stop nie jest montowana pompa obiegu płynu chłodzącego V50 (brak pompy płynu chłodzącego V36)
W samochodach z układem start - stop pompa obiegowa V55 ogrzewania postojowego podczas funkcji stop jest sterowana przez sterownik ogrzewania dodatkowego J364. J364 otrzymuje poprzez magistralę danych polecenie z jednostki obsługi i wskazań układu klimatyzacji, sterownika układu Climatronic J255 do włączenia V55
Włączanie i wyłącznie ogrzewania postojowego/wentylacji postojowej poprzez MMI

Ogrzewanie postojowe dopasowane jest w jednostce obsługi i wskazań, sterowniku układu Climatronic J255 (sprawdzić i wykonać kodowanie)
Aby ogrzewanie postojowe zostało włączone przez sterownik ogrzewania dodatkowego J364 lub aby mogła być aktywowana funkcja „Ogrzewanie postojowe włączone”, w zbiorniku paliwa musi się
znajdować wystarczająca ilość paliwa. Wskaźnik poziomu paliwa A przy włączonym zapłonie nie może się znajdować w czerwonym zakresie( REZERWA) !!!
W sterowniku ogrzewania dodatkowego J364 nie może być zapisana żadna usterka.
kumulator A (akumulator samochodu) musi być wystarczająco naładowany.
W magistrali danych samochodu nie może występować usterka.
Tryb transportowy i zabezpieczenie elementów ogrzewania postojowego nie mogą być aktywne .


https://www.youtube.com/watch?v=Q4vBsrKx9mI
 

SPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI :

:arrow2: <a data-ipb="nomediaparse" data-cke-saved-href="https://www.dropbox.com/sh/y5jln2hatnkw2tw/AABiu9n-EwJusymz6d9vsD3Ja?dl=0"href="https://www.dropbox.com/sh/y5jln2hatnkw2tw/AABiu9n-EwJusymz6d9vsD3Ja?dl=0" '"="">] KLIKNIJ TUTAJ


AUDI_1.jpg


OPISY MONTAŻU POSZCZEGÓLNYCH PODZESPOŁÓW :


:arrow2: KLIKNIJ TUTAJ

FOTKI Z MONTAŻU WEBASTA :

:arrow2:KLIKNIJ TUTAJ

Sterowniki do diesla :

8K0265105A ,8R0265105A 4H0265105A

KODOWANIA dla CONCERT/SYMPHONY NAWIGACJE MMI 2G 3G :

CONCERT/SYMPHONY :
RADIO 56 ---> Coding 07 ---> Long Coding Helper ---> Byte 8 bit 2 zmiana z 0 na 1
MMI 2G HIGH :
07 Control Head ---> Adaptation 10 ---> Channel 11 do istniejacej wartości dodajemy +64
RESTART MMI !!!
MMI 3G HIGH :


Ukryte Zielone Menu :
CAR ---> Cardevicelist ---> odznaczamy Auxiliary Heating
RESTART MMI !!!
5F MMI 3G ---> Coding 07 ---> Long Coding Helper ---> BYTE 6 zmiana z 0 na 1

Kodowania sa takie same dla : CONCERT/SYMPHONY MMI 2G 3G :

08 klimatronic ---> Coding - 07 ---> Long Coding Helper ---> Byte 1 Bit 3 zmiana z 0 na 1
08 klimatronic ---> Coding - 07 ---> Long Coding Helper ---> Byte 1 Bit 4 zmiana z 0 na 1
08 klimatronic ---> Adaptacja 10 ---> chanel 6 zmiana z 0 na 1

19 Gateway ---> Instalation list ---> odznaczamy V 18 Auxiliary Heating ---> SAVE

01 Silnik ---> Coding - 07 ---> Long Coding Helper ---> Byte 5 Bit 4 zmiana z 0 na 1

*** Dodatkowo mozemy uruchomic dogrzewanie silnika ( zawór N279) :

18 Weabasto ---> Coding - 07 ---> Long 18 Weabsto ---> Coding - 07 ---> LongCoding Helper ---> Byte 0 Bit 3 zmiana z 0 na 1

PROCEDURA odblokowania webasta :

18 Webasto ----> adaptacja 10 ---> chanel 42 zmiana z 0 na 1 .

Address 18: Aux. Heating Labels: None
Control Module Part Number: 8K0 265 105 A HW: 8K0 265 105 A
Component and/or Version: Standheizung H07 0040
Coding: 5D0000
Faults Found:
02251 - Heater Unit Locked <----------- jeśli mamy taki bład !!!

POMOCNE LINKI :
 

 
Spis_czesci_w_aucie.png1 - Pompa dozująca V54
2 - Odbiornik zdalnego sterowania ogrzewania postojowego R64
Istnieją różne wersje odbiornika zdalnego sterowania ogrzewania postojowego R64
3 - Jednostka pompy paliwa z przyłączem do pobierania paliwa dla ogrzewania postojowego
Różne jednostki pompy paliwa, w zależności od wersji samochodu (silnik benzynowy lub wysokoprężny, napęd przedni lub na cztery koła)
Po wymontowaniu i zamontowaniu części układu paliwowego należy włączyć ogrzewanie postojowe i pozostawić je uruchomione przez co najmniej 10 minut w trybie obciążenia pełnego, aby zapewnić całkowite odpowietrzenie przewodu paliwa.
4 - Multi Media Interface (system MMI)
poprzez system MMI wprowadzane są różne funkcje do sterowania ogrzewania postojowego i wentylacji postojowej oraz wyświetlane na odpowiednim wyświetlaczu
Obsługa ogrzewania postojowego przez system MMI (Multi Media Interface) w menu CAR i odpowiednie wskazania na wyświetlaczu są opisane w przynależnej instrukcji obsługi
Jeśli w zbiorniku paliwa znajduje się za mało paliwa (wskaźnik poziomu paliwa w czerwonym zakresie) nie można włączyć ogrzewania postojowego (nie można zaznaczyć haczyka w systemie MMI dla funkcji „Natychmiast włączyć ogrzewanie postojowe” ani włączyć symbolu trybu ogrzewania postojowego w zegarze lub symbole się wyłączają)

W Audi A4 od roku modelowego 2009 stopniowo montowane są zmienione jednostki obsługi i wskazań, sterowniki układu Climatronic J255 .
W przypadku tych jednostek obsługi i wskazań dodatkowe funkcje ogrzewania postojowego i układu klimatyzacji są pokazywane w zależności od kodu jednostki obsługi i wskazań,sterownika układu Climatronic J255. Jeśli przyporządkowanie i kod są nieprawidłowe, różne funkcje ogrzewania postojowego i układu klimatyzacji nie mogą zostać pokazane i wybrane w systemie MMI
W zależności od wersji sterowników i kodu jednostki obsługi i wskazań, sterownika układu Climatronic J255 dodatkowe funkcje ogrzewania postojowego i układu klimatyzacji są wybierane i włączane poprzez przycisk obrotowy -J255- lub jednostki obsługi systemu MMI
Zwracać uwagę na prawidłowe przyporządkowanie i kodowanie jednostki obsługi i wskazań, sterownika układu Climatronic J255 np. do sterownika przedniej jednostki wskazań i obsługi informacji J523 lub do sterownika elektroniki układów informacyjnych 1 J794.
Jeśli przyporządkowanie jest nieprawidłowe, różne funkcje ogrzewania postojowego i układu klimatyzacji nie mogą zostać pokazane ani wybrane w systemie MMI.
5 - Jednostka obsługi i wskazań sterownika układu Climatronic J255
Decyduje przy uruchamianiu ogrzewania postojowego poprzez funkcję „Timer” lub poprzez zdalne sterowanie radiowe, w jakim trybie pracy zostanie włączone ogrzewanie postojowe (wentylacja postojowa lub ogrzewanie postojowe)
Aby ogrzewanie postojowe mogło być włączone poprzez funkcję „Timer” lub zdalne sterowanie radiowe (pilota), na jednostce obsługi i wskazań, sterowniku układu Climatronic J255 musi być ustawiona temperatura wyższa niż „Lo”.
Aby można było jak najszybciej odmrozić szyby, zaleca się przed wyłączeniem zapłonu ustawić możliwie jak najwyższą temperaturę na jednostce obsługi i wskazań sterowniku układu Climatronic J255. Jednostka obsługi i wskazań sterownik układu Climatronic J255 przejmuje w trybie ogrzewania postojowego ostatnio ustawioną temperaturę i reguluje temperaturę wewnątrz samochodu odpowiednio do ustawionej temperatury wymaganej.

W Audi A4 od roku modelowego 2009 stopniowo montowane są zmienione jednostki obsługi i wskazań, sterowniki układu Climatronic J255
Od roku modelowego 2010 w tym samochodzie dla określonych wersji silnika oferowany będzie układ start-stop jako wyposażenie dodatkowe. W przypadku tych samochodów zwrócić uwagę na prawidłową wersję jednostki obsługi i wskazań układu klimatyzacji
W samochodach z układem start - stop pompa obiegowa V55 ogrzewania postojowego podczas funkcji stop jest sterowana przez sterownik ogrzewania dodatkowego J364. J364 otrzymuje poprzez magistralę danych polecenie z jednostki obsługi i wskazań układu klimatyzacji, sterownika układu Climatronic J255 do włączenia V55
W zależności od ustawionego trybu pracy („ogrzewanie postojowe” lub „wentylacja postojowa”) niektóre usterki zakłócające działanie ogrzewania postojowego / wentylacji postojowej nie są zapisywane w pamięci usterek sterownika ogrzewania dodatkowego J364. Dlatego w przypadku reklamacji dotyczącej ogrzewania postojowego należy odczytać również pamięć usterek jednostki obsługi i wskazań, sterownika układu Climatronic J255
Po wymianie ogrzewania postojowego należy zwrócić uwagę na prawidłowe dopasowanie nowego ogrzewania postojowego. Jeżeli np. ogrzewanie postojowe o numerze części 8K0 xxx xxx , 8R0 xxx xxx lub 4H0 xxx xxx do indeksu A zostało zastąpione ogrzewaniem postojowym o numerze części 4H0 xxx xxx od indeksu B, należy w razie potrzeby aktywować dopasowanie sterowania pompy obiegowej V55 przez sterownik ogrzewania dodatkowego J364 podczas pracy układu klimatyzacji (w przypadku ogrzewania postojowego o numerze części 4H0 xxx xxx od indeksu B funkcja ta jest wyłączona). Jeżeli V55 na polecenie jednostki obsługi i wskazań, sterownika układu Climatronic J255 nie zostanie wysterowana przez J364-, w przypadku określonych wersji samochodu (w zależności od silnika i daty produkcji) może dojść do reklamacji z powodu złej lub niewystarczającej mocy grzania. Jeżeli w samochodach z zamontowanym już fabrycznie ogrzewaniem postojowy o numerze części 4H0 xxx xxx od indeksu B (stopniowe zastosowanie od roku modelowego 2012) V55 jest sterowana na polecenie J255 z J364-, może to również prowadzić do reklamacji
6 - Wyświetlacz w zestawie wskaźników
W zależności od wersji należy dopasować wyposażenie dodatkowe „ogrzewanie postojowe”
Jeśli w zbiorniku paliwa znajduje się za mało paliwa (wskaźnik poziomu paliwa w czerwonym zakresie) nie można włączyć ogrzewania postojowego (nie można zaznaczyć haczyka w systemie MMI dla funkcji „Natychmiast włączyć ogrzewanie postojowe” ani włączyć symbolu trybu ogrzewania postojowego w zegarze albo symbole ponownie gasną)
W zależności od trybu pracy ogrzewania postojowego (tryb ogrzewania postojowego / wentylacji postojowej) lub przy wybranej funkcji "timer" jeden z symboli ogrzewania postojowego lub wentylacji postojowej jest stale sterowany lub oba symbole migają
Jeśli zamontowane jest zdalne sterowanie radiowe ogrzewania postojowego (jako wyposażenie dodatkowe), to steruje nim sterownik ogrzewania dodatkowego J364. Wysyła on poprzez magistralę danych informację „Włączyć lub wyłączyć ogrzewanie postojowe / wentylację postojową” do jednostki obsługi i wskazań, sterownika układu Climatronic J255. Jednostka obsługi i wskazań decyduje, czy do osiągnięcia ustawionej temperatury wymaganej konieczny jest tryb ogrzewania postojowego, czy też wystarczy tryb wentylacji postojowej.

Jeśli ogrzewanie postojowe zostaje aktywowane przez funkcję „Timer” lub zdalne sterowanie radiowe, a na J255 ustawiona jest temperatura LO, ogrzewanie postojowe włącza się tylko wówczas, gdy temperatura zewnętrzna jest niższa od 10°C. Jeśli przy tym ustawieniu temperatura zewnętrzna jest wyższa niż ok. 10°C, włączany jest tylko tryb wentylacji postojowej
7 - Zdalne sterowanie radiowe ogrzewania postojowego
Przy naciskaniu przycisków świeci się lub miga wbudowana lampka kontrolna
Aby zdalne sterowanie radiowe rozpoznało naciśnięcie przycisków i wysłało sygnał radiowy, dany przycisk musi być naciśnięty przez określony czas (co najmniej 1 s)
Jeśli wymieniane jest ogrzewanie postojowe ze sterownikiem ogrzewania dodatkowego -J364-, należy sprawdzić działanie przynajmniej jednego pilota, w razie potrzeby należy od nowa dopasować wszystkie piloty
Po wymontowaniu baterii → Rozdział wersję zdalnego sterowania radiowego można rozpoznać na podstawie naklejki z numerem części
W zależności od ustawionego trybu pracy („ogrzewanie postojowe” lub „wentylacja postojowa”) niektóre usterki zakłócające działanie ogrzewania postojowego / wentylacji postojowej nie są zapisywane w pamięci usterek sterownika ogrzewania dodatkowego J364. Dlatego w przypadku reklamacji dotyczącej ogrzewania postojowego należy odczytać również pamięć usterek jednostki obsługi i wskazań, sterownika układu Climatronic J255
W przypadku Audi A4 obecnie przewidziany jest pilot zdalnego sterowania radiowego ogrzewania postojowego bez wyświetlacza
W przypadku ogrzewania postojowego ze sterownikiem ogrzewania dodatkowego J364 o numerze części 8xx xxx. xxx przewidziane jest tylko sterowanie za pomocą pilota bez wyświetlacza. Od 10.2010 stopniowo będą wprowadzane ogrzewania postojowe z J364 o numerze części 4xx xxx xxx. W przypadku tych ogrzewań postojowych wersja pilota (z wyświetlaczem lub bez wyświetlacza) musi być prawidłowo zakodowana w J364. Dotyczy to również w przypadku, gdy J364 o numerze części 8xx xxx xxx wymieniany jest w serwisie na J364 o numerze części 4xx xxx xxx
Zwrócić uwagę na prawidłowe przyporządkowanie pilota zdalnego sterowania radiowego ogrzewania postojowego do odbiornika zdalnego sterowania ogrzewania postojowego -R64- (różne wersje dla pilota z wyświetlaczem i bez wyświetlacza) oraz prawidłowe przyporządkowanie i kodowanie J364
8 - Duplikat tabliczki ogrzewania postojowego
Oprócz danych technicznych wskazuje również typ ogrzewania postojowego.
Naklejono od wewnątrz na pokrywę przednią.
9 - Tłumik spalin ogrzewania postojowego
10 - Tłumik szumów zasysanego powietrza
11 - Ogrzewanie postojowe

W ogrzewaniu postojowym zamontowane są następujące podzespoły elektryczne:
Sterownik ogrzewania dodatkowego J364
Czujnik temperatury G18.
Czujnik płomienia G64.
Czujnik temperatury 2 dogrzewacza i ogrzewania postojowego G587.
Świeca żarowa ogrzewania Q9.
Dmuchawa powietrza spalania V6.
Element grzejny wstępnego podgrzewania paliwa Z66.
12 - Pompa obiegowa V55
Pompa obiegowa V55 jest sterowana przez sterownik ogrzewania dodatkowego J364
W zależności od wyposażenia samochodu sterownik ogrzewania dodatkowego J364 może włączyć pompę obiegową V55 także przy wyłączonym ogrzewaniu postojowym z powodu polecenia odebranego poprzez magistralę danych (polecenie np. ze sterownika silnika lub z jednostki obsługi i wskazań, sterownika układu Climatronic J255).
13 - Zawór odcinający płyn chłodzący układu ogrzewania N279
Jest sterowany w trybie ogrzewania postojowego przez sterownik ogrzewania dodatkowego J364.
W samochodach z 4- lub 6- cylindrowym silnikiem benzynowym zawór odcinający płyn chłodzący układu ogrzewania N279 może być sterowany także przy wyłączonym ogrzewaniu postojowym (np. przy określonych ustawieniach na jednostce obsługi i wskazań, sterowniku układu Climatronic J255, aby zamknąć obieg doprowadzający płynu chłodzącego do wymiennika ciepła klimatyzatora)
Aby przy pracującym silniku i sterowanym N279 nie przerywać całkowicie przepływu płynu chłodzącego z głowicy silnika, w niektórych samochodach w obiegu układu chłodzenia zamontowany jest zawór zwrotny


Przyporzadkowanie podzespołów w AUDI A4 B8 :


zestawienie_webasto_czesci.png


1 - Uchwyt
2 - Ogrzewanie postojowe
Od roku modelowego 2010 w tym samochodzie dla określonych wersji silnika oferowany będzie układ start-stop jako wyposażenie dodatkowe. W przypadku tych samochodów zwrócić uwagę na prawidłową wersję jednostki obsługi i wskazań układu klimatyzacji, sterownika układu Climatronic -J255- oraz ogrzewania postojowego
W samochodach z układem start - stop nie wolno montować ogrzewań postojowych o numerze części 8K0 xxx xxx
3 - Obejma
4 - Śruba
5 - Tłumik szumów zasysanego powietrza
Wąż ssący zabezpieczyć obejmą przed zsunięciem z przyłącza zasysanego powietrza ogrzewania postojowego.
Tłumik szumów zasysanego powietrza zamocować w razie potrzeby dodatkowo opaskami przewodów przy uchwycie ogrzewania postojowego.
6 - Tłumik spalin
W zależności od wersji ogrzewania postojowego i wyposażenia samochodu, w rurze wydechowej zamontowanej między ogrzewaniem postojowym a tłumikiem spalin może znajdować się izolacja termiczna (w celu zabezpieczenia sąsiednich podzespołów).
7 - Obejma
Spaliny muszą mieć możliwość swobodnego wydostawania się z rury wydechowej.
t Po zakończeniu prac przy ogrzewaniu postojowym / ogrzewaniu dodatkowym lub osłonie tłumiącej hałas należy sprawdzić wyjście układu wydechowego. Wyjście układu wydechowego w miejscu przejścia przez osłonę tłumiącą hałas musi być zamontowane pod kątem prostym względem tej osłony.
9 - Śruba
uchwytu pompy obiegowej -V55-
Między śrubą a uchwytem zamontowana jest gumowa tulejka do odłączania → Kotwica
10 - Śruba
Klamry mocującej pompy obiegowej -V55-
11 - Pompa obiegowa -V55-
12 - Przyłącze przewodu paliwa
13 - Nakrętka
14 - Śruba
15 - Złącze wtykowe przewodu sterowania
Zamocowano zatrzaskiem na uchwycie
16 - Złącze wtykowe zasilania napięciowego
Różne wersje złącza wtykowego w zależności od wersji
POMPA PALIWA I PODŁACZENIE zasilania do webasta :
pompa_wejscie.jpg

waz_pompa_1.jpg

pompa_waz_2.jpg

pompa_pod_aczenie.jpg

waz_pompa_paliwa.jpg


zasilanie_paliwo_pompa.png

W zależności od wersji i wyposażenia samochodu, również w samochodach, które nie posiadają ogrzewania postojowego jako wyposażenie dodatkowe, może być zamontowana jednostka pompy paliwa C z przewodem ssącym B ogrzewania postojowego.
t W zależności od wersji jednostki pompy paliwa przyłącze dla ogrzewania postojowego w pokrywie C może być wewnątrz zamknięte, sprawdzić. Jeśli przyłącze ogrzewania postojowego do poboru paliwa w samochodach bez wyposażenia dodatkowego w „ogrzewanie postojowe” nie jest zamknięte, należy je zawsze zamknąć zaślepką A.


Wypełnianie paliwem przewodu paliwa prowadzacej do pompki dozujacej V54 odpowietrzanie :


pompka_dozujaca.png


Powietrze / opary paliwa w układzie zasilania paliwem ogrzewania postojowego mogą prowadzić do zakłóceń w trybie spalania ogrzewania postojowego. Aby przy pierwszym włączeniu ogrzewania postojowego po wykonaniu prac przy zbiorniku paliwa lub przy jednostce pompy paliwa pompa dozująca -V54- nie zassała powietrza / oparów paliwa i nie tłoczyła ich do ogrzewania postojowego, po wykonaniu prac w tym obszarze przewód poboru paliwa należy napełnić paliwem (odpowietrzyć)
Poniższy rysunek przedstawia przyporządkowanie podzespołów w modelu Audi A5 Coupe w Audi A4 lub Audi Q5 przyporządkowanie podzespołów nieznacznie się różni. Podzespoły należy jednak odpowietrzać w sposób opisany dla Audi A5 Coupé.
Po zakończeniu prac przy układzie paliwowym włączyć ogrzewanie postojowe i w celu sprawdzenia działania pozostawić je przez pewien czas uruchomione w trybie obciążenia pełnego (co najmniej 10 minut).
Ogrzewanie postojowe jest wyłączone (pompa dozująca -V54- nie jest sterowana).
– Wyłączyć zapłon.

– Otworzyć szybkozłącze
– Podłączyć szybkozłącze -1- przewodu paliwa do przyrządu do odsysania oleju napędowego
– Podłączyć przyrząd do odsysania oleju napędowego do warsztatowej instalacji sprężonego powietrza
– Przewód paliwa wypełnić całkowicie paliwem krótko odsysając powietrze.
– Podłączyć przewód paliwa z szybkozłączem -1- do pompy dozującej -V54-.
– Po zamontowaniu wszystkich wymontowanych części włączyć ogrzewanie postojowe i pozostawić je uruchomione przez ok. 10 minut w trybie obciążenia pełnego.


Pobór paliwa :

Powietrze w układzie zasilania paliwem ogrzewania postojowego może prowadzić do zakłóceń w trybie spalania ogrzewania postojowego. Aby przy pierwszym włączeniu ogrzewania postojowego po wykonaniu prac przy zbiorniku paliwa lub przy jednostce pompy paliwa pompa dozująca -V54- nie zassała powietrza i wtłoczyła go do ogrzewania postojowego, po wykonaniu naprawy w tym obszarze należy napełnić paliwem przewód poboru paliwa (odpowietrzyć) → Rozdział.
Poniższy rysunek przedstawia przyporządkowanie podzespołów w modelu Audi A5 Coupé, w Audi A4 lub Audi Q5 przyporządkowanie podzespołów nieznacznie się różni. Podzespoły te, jeśli nie napisano inaczej, należy wymienić w podobny sposób, jak to opisano w wymontowaniu i zamontowaniu dla modelu Audi A5 Coupé.
UWAGA!
Podczas prac przy otwartym układzie paliwowym należy przestrzegać obowiązujących zasad zachowania czystości, ostrożności oraz zasad bezpieczeństwa →Układ zasilania paliwem; Grupa napraw20.

Wskazówka
Przewód paliwa musi przylegać do podwozia i musi być zabezpieczony przed mechanicznym uszkodzeniem.
Przewód paliwa ogrzewania postojowego musi być zabezpieczony przed zakłócającym działanie rozgrzaniem.
Przewód paliwa nie może mieć kontaktu z nagrzewającymi się podzespołami.
W przewodzie paliwa prowadzącym do ogrzewania postojowego nie może się znajdować powietrze.
W zbiorniku paliwa zamontowane są różne jednostki pompy paliwa dla samochodów z ogrzewaniem postojowym i bez tego ogrzewania
tAby w miejscach połączeń fragmentów przewodu paliwa nie mogły zbierać się opary, muszą być one szczelnie ze sobą połączone.

pobor_paliwa.png


1 - Pompa dozująca -V54-


Od roku modelowego 2009 stopniowo montowane są pompy dozujące -V54- ze zmienionym złączem wtykowym, zwracać uwagę na prawidłowe przyporządkowanie. Jeśli pompa dozująca -V54- z przyłączem montowanym w roku modelowym 2008 nie jest już dostępna, w wiązce przewodów należy umieścić inną wtyczkę (z odpowiednimi stykami z zestawu do naprawy wiązek przewodów -VAS 1978 B-), zwracać przy tym uwagę na prawidłowe przyporządkowanie przyłączy → Elektroniczny katalog części i → Schematy elektryczne, poszukiwanie usterek i miejsca zamontowania
2 - Jednostka pompy paliwa z przyłączem do pobierania paliwa dla ogrzewania postojowego
3 - Przewód paliwa

W zależności od wersji samochodu w przewodzie paliwa (od pompy dozującej -V54- do ogrzewania postojowego) w celu zmniejszenia hałasu może znajdować się przewężenie (zwężka w przewodzie paliwa) lub element tłumiący hałas (zwężka lub element tłumiący hałas stosowane są stopniowo w roku modelowym 2008)
4 - Ogrzewanie postojowe
q Różne wersje w zależności od okresu produkcji, od wersji samochodu - samochody z silnikiem benzynowym lub wysokoprężnym (w Audi Q5 nie wolno np. montować ogrzewania postojowego o numerze części 8K0.xxx.xxx)

Zestawienie montazowe pompy dozującej V54:pompka_dozujaca.png


Przyporządkowanie w Audi A4

1 - Szybkozłącze
2 - Nakrętka, moment dokręcenia 6 Nm
3 - Pompa dozująca -V54-
4 - Wtyczka
5 - Obejma zaciskowa
6 - Wąż
7 - Podpora
8 - Nakrętka, moment dokręcenia 6 Nm

W zależności od wersji samochodu w przewodzie paliwa do ogrzewania postojowego w obszarze pompy dozującej -V54- w celu zmniejszenia hałasów może być zamontowany element tłumiący hałas
Wymontowanie i zamontowanie pompki dozujacej V54 :

pompka_pod_aczenie_1.jpg

V54.png

Połączyć szczelnie przewody paliwa i zamocować w oznaczonych miejscach za pomocą obejm.

W zależności od wersji samochodu w przewodzie paliwa -A- (wąż od pompy dozującej -V54- do przewodu paliwa dla ogrzewania postojowego) w celu zmniejszenia hałasów może znajdować się przewężenie (zwężka w przewodzie paliwa) lub element tłumiący hałas -C- (w obszarze pompy dozującej -V54--B-) (zwężka lub element tłumiący hałas stosowane są stopniowo w roku modelowym 2008).
Jeśli w przewodzie wężowym paliwa -A- zamontowana jest zwężka, jej aktualne wymiary to: średnica zewnętrzna 5 mm, długość 7 mm, średnica otworu przepustnicy 1,3 mm. Poprzez zwężkę (lub element tłumiący hałas -C-), zmniejszany jest wzrost ciśnienia w przewodzie paliwa do ogrzewania postojowego podczas skoku roboczego pompy dozującej -V54- i dzięki temu odgłosy pracy -V54- są zredukowane.
Między króćcem połączeniowym przewodu paliwa od zbiornika paliwa -E- a pompą dozującą -V54--B- w zależności od wersji pompy dozującej -V54- może być zamontowany filtr siatkowy -D-, który zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do pompy dozującej.

Od roku modelowego 2009 stopniowo montowana jest pompa dozująca -V54- w wersji -B- ze zmienionym złączem wtykowym. Zwracać uwagę na prawidłowe przyporządkowanie. Jeśli nie jest już dostępna pompa dozująca -V54- w wersji -A- z przyłączem montowanym w roku modelowym 2008, w wiązce przewodów należy umieścić inną wtyczkę (z odpowiednimi stykami z zestawu do naprawy wiązek przewodów -B-).

V54_1.png
V54_3.png

Wymontowanie Audi A4
– Wyłączyć zapłon (i ogrzewanie postojowe).
– Jeśli jest, wymontować osłonę płyty podłogowej z prawej strony

Dla lepszej przejrzystości pompa dozująca -V54- pokazana jest w położeniu montażowym na podporze (element osi, po prawej stronie zbiornika paliwa).

– Odkręcić nakrętki -8-.
– Zdemontować podporę -7- →Podwozie; Grupa napraw42.
– Poluzować obejmę zaciskową -5-.
– Odłączyć wtyczkę -4- od pompy dozującej -V54--3-.
– Odłączyć wąż paliwowy -6- od pompy dozującej -V54--3- i zamknąć przewody paliwa.
– Poluzować szybkozłącze -1- → Rozdział i zamknąć przewód paliwa.
Wymontowanie (w Audi Q5)
– Wyłączyć zapłon (i ogrzewanie postojowe).
– Wymontować osłonę płyty podłogowej z prawej strony z przynależnym uchwytem przed zbiornikiem paliwa) →Prace montażowe przy nadwoziu - z zewnątrz; Grupa napraw66.

– Odłączyć wtyczkę -4- od pompy dozującej -V54--3-.
Wskazówka
Ten rysunek pokazuje wtyczkę -4- i pompę dozującą -V54--3- montowane stopniowo od roku modelowego 2009.
– Poluzować obejmę zaciskową -5-.
– Odłączyć wąż paliwowy -6- od pompy dozującej -V54--3- i zamknąć przewody paliwa.
– Poluzować szybkozłącze -1-
– Poluzować pompę dozującą -V54--3- z uchwytów -2-.
Zamontowanie (wszystkie samochody)
Zamontowanie następuje w odwrotnej kolejności. Należy przy tym zwrócić uwagę na następujące punkty.

– Obejmę węża -5- na przewodzie paliwa zastąpić obejmą o tej samej budowie , podłączyć szczelnie przewód paliwa i zamocować obejmy odpowiednimi szczypcami.
Podczas zamontowania pompy dozującej -V54- zwracać uwagę na następujące punkty
Ułożenie przewodu paliwa prowadzącego do ogrzewania postojowego :
przewod_paliwowy.png

Połączyć szczelnie przewody paliwa i zamocować w oznaczonych miejscach za pomocą obejm.

Przewód paliwa -A- od pompy dozującej -V54- do ogrzewania postojowego jest ułożony przy podwoziu.
Uchwyty -B- przytrzymują we właściwym położeniu oprócz przewodu paliwa -A- do ogrzewania postojowego także przewody paliwa do silnika
Przewód paliwa -A- musi być tak ułożony, aby nie dotykał rozgrzewających się podzespołów, był chroniony przed zakłócającym działanie rozgrzaniem i nie przylegał do innych podzespołów (odgłosy).
– Podczas montażu zwrócić uwagę, aby przewody zostały szczelnie zamontowane.Schematy podłczenia :


schemat_webasto_1.png

*****
schemat_2_antena_webasto.png

webasto_wtyka_6_pin.png
wtyka_t17f.png

39628_1.jpg
39628.jpgPodłaczanie ogrzewania postojowego do instalacji elktrycznej samochodu :


Przyporządkowanie gniazd we wtyczce 2-stykowej (przewód od urządzenia grzewczego do pompy obiegowej -V55-)
1 - Sterowanie pompy obiegowej -V55-.
2 - Połączenie z masą pompy obiegowej -V55-.

Przyporządkowanie gniazd we wtyczce 2-stykowej (przewód w samochodzie do urządzenia grzewczego)
1 - Zasilanie napięciowe zacisk 30.
2 - Połączenie z masą.

Od 10.2010 stopniowo montowane będą ogrzewania postojowe o numerze części 4xx xxx xxx. Ta wersja ogrzewania postojowego może być montowana w serwisie również w samochodach, w których pierwotnie zamontowane było ogrzewanie postojowe o numerze części 8R0 xxx xxx lub 8K0 xxx xxx. Jednak ponieważ w różnych wersjach ogrzewania postojowego niektóre podzespoły różnią się (np. 2-stykowa wtyczka zasilania napięciowego prowadząca do sterownika ogrzewania dodatkowego -J364-), przy wymianie poszczególnych podzespołów ogrzewania postojowego należy zwracać uwagę na prawidłowe przyporządkowanie

Przyporządkowanie gniazd we wtyczce 6-stykowej (przewód w samochodzie do urządzenia grzewczego)

1 - Przewód danych do magistrali danych (magistrala CAN High).
2 - Przewód danych do magistrali danych (magistrala CAN Low).
3 - Sterowanie zaworu odcinającego płyn chłodzący układu ogrzewania -N279-.
4 - Sterowanie pompy dozującej -V54-.
5 - Obecnie niewykorzystane.
6 - Przewód danych od odbiornika zdalnego sterowania ogrzewania postojowego -R64-.
elektryka.png
elektryka_1.png
 

 

Link to comment
Share on other sites

I zaś fajny mod, bardzo przydatny na zimę. Trochę ciężko zebrać graty do tego i zamontować,reszta modów to pikuś chyba przy tym

Link to comment
Share on other sites

Mam zapytania dla posiadaczy webasta :

Potrzebuje nr sterowników 18 webasto ( rok i jaki silnik) oraz czy jest START/STOP .

Pomoże to nam bardziej zagłebic ten temat :) bo duzo było zmian :facepalm:

Jeszcze prosze uzbroic sie w cierpliowsc bo nie wszystko zdazyłem opisać

Link to comment
Share on other sites

Walesa oddaj lagunie nobla ;)

Edited by czaki22
Link to comment
Share on other sites

Mam zapytania dla posiadaczy webasta :

Potrzebuje nr sterowników 18 webasto ( rok i jaki silnik) oraz czy jest START/STOP .

Pomoże to nam bardziej zagłebic ten temat :) bo duzo było zmian :facepalm:

Jeszcze prosze uzbroic sie w cierpliowsc bo nie wszystko zdazyłem opisać ( w ciul tego jest :ph34r: )

Po pierwsze to :hi: szacun, gdybym nie posiadał fabrycznie zamontowanego to bym od razu REZAŁ :naughty: POLECAM WSZYSTKIM moda !!!! Ja mam CAHA z 2009 ( sterownik to, to ustrojstwo co jest w bagażniku koło modułu PDC??)

Link to comment
Share on other sites

Musisz kompem odczytać numer :)

Sterownik jest razem z webastem :

webasto_wtyka_6_pin.pngLink to comment
Share on other sites

Grzesiek czy podliczyłes koszt wszystkiego tak orientacyjnie, bo mod ciekawy można zacząć się rozglądać za gratami ale ciekawi mnie finalnie jakie fundusze trzeba przygotować.

Link to comment
Share on other sites

Grzesiek czy podliczyłes koszt wszystkiego tak orientacyjnie, bo mod ciekawy można zacząć się rozglądać za gratami ale ciekawi mnie finalnie jakie fundusze trzeba przygotować.

Wszystko zalezy za ile kupimy graty :) najlepiej brac z jednego auta komplet ( piec , przewody , zawór w podszybiu wraz z węzami , pompka dozująca , pompa paliwa ) 1000-1500 PLN

Link to comment
Share on other sites

Musisz kompem odczytać numer :)

Sterownik jest razem z webastem :

webasto_wtyka_6_pin.png

Z opóźnieniem ale jest :decayed: obym nie pomylił :grin: piecyk 8R0265105A, Standheizung H11 0110

Link to comment
Share on other sites

Musisz kompem odczytać numer :)

Sterownik jest razem z webastem :

webasto_wtyka_6_pin.png

Z opóźnieniem ale jest :decayed: obym nie pomylił :grin: piecyk 8R0265105A, Standheizung H11 0110

OK :hi: podajemy jeszcze kodowanie np :

Address 18: Aux. Heating

Control Module Part Number: 8K0265105 A HW: 8K0265105 A

Component and/or Version: Standheizung H07 0040

Coding: 5D0000

Link to comment
Share on other sites

Jest Możliwość zakodować temperaturę na klimatroniku na wyższą niż 20 stopni?? zawsze jak załączam webasto to wyskakuje mi 20 stopni, choćbym dzień wcześniej zostawił 24 stopniach...

Link to comment
Share on other sites

Nie sprawdzałem jeszcze tego :)

Link to comment
Share on other sites

Mam oryginalne Webasto u siebie, jak by coś jeszcze trzeba było to pisać.


A4 2.0tdi CAHA Quattro 2010 z Start/Stop20141027_111814.jpg


Link to comment
Share on other sites

Podaj kod silnika :) uzupelnie 1 post

Link to comment
Share on other sites

Kod silnika CAHA, czy chodzi o coś ze sterownika silnika ?


20141028_113605.jpg


Link to comment
Share on other sites

Wszystko OK :) jedyne róznice w kodowaniu to zawór N279

Link to comment
Share on other sites

Jest Możliwość zakodować temperaturę na klimatroniku na wyższą niż 20 stopni?? zawsze jak załączam webasto to wyskakuje mi 20 stopni, choćbym dzień wcześniej zostawił 24 stopniach...

Sprawdzałem wczoraj, i zawsze pozostaje taka temperatura jaką ustawiłem, czyli zawsze max :)

Link to comment
Share on other sites

:kwasny:.....

Powiem tak. Gdy temperatura ok -10 to ok jak jest 20 na klimatroniku, ale gdy jest -30 to średnio.....

Link to comment
Share on other sites

Jest jakas roznica w akumulatorach dla aut z webasto i bez ?

Link to comment
Share on other sites

pojemność kolego jest większa!!! Jak mnie pamięć nie myli to mam 95 Ah, ale sprawdzę i się odezwę

Link to comment
Share on other sites

pojemność kolego jest większa!!! Jak mnie pamięć nie myli to mam 95 Ah, ale sprawdzę i się odezwę

u mnie fabrycznie bez START/STOP 105 Ah :)

Link to comment
Share on other sites

http://allegro.pl/webasto-pompa-pilot-3-0-tdi-audi-q5-8r0-265-081l-i4812146747.html#thumb/1

Czy to webasto podejdzie do a4 b8 3.0tdi 2010. Czy to jest cala instalacja czy cos trzeba jeszcze dokupić ?

Link to comment
Share on other sites

Pewnie podejdzie ale troszke brak częsci typu : okablowanie , sterownik do pilota , weze , przewody paliwowe, rurki zasilajace

Link to comment
Share on other sites

U mnie jest orginal 8K0 265 105 A H07 0040 WSC 06335 kodowanie 5D0000 bez start/stop klimatronic 1strefowy

Link to comment
Share on other sites

Ten zestaw nie warty swojej ceny ,jest niekompletny jak pisze wrclaguna ,brakuje sporo elementow ktore uzywane bedzie ciezko znalezc a nowe sa drogie.

Do tego z Q5 podejdzie conajwyzej sam piec czy pompka obiegowa ,uchwyt pieca czy tlumik sa inne.

Sam niedawno to przerabialem ,kupilem komplet ktory mial byc do A4/A5 a okazalo sie ze byl z Q5 i miedzy innymi uchwyt jest inny

Link to comment
Share on other sites

od a5 3.0tdi, podejdzie do a4 3.0tdi, lub od 2.7 , 2.0 do 3.0 ? gdzie można zdobyć spis części webasto z numerami do 3.0tdi bez start/stop.

Link to comment
Share on other sites

od a5 3.0tdi, podejdzie do a4 3.0tdi, lub od 2.7 , 2.0 do 3.0 ? gdzie można zdobyć spis części webasto z numerami do 3.0tdi bez start/stop.

Nie ma rozgraniczenia miedzy silnikami ( 2.0 TDI vs 3.0 TDI) musi byc do diesla

Roznice sa na pewno w wezach kolo silnika ( zasilanie , powrot )

Wszystko tez zalezy z jakim numerem kupimy piec .

Link to comment
Share on other sites

Grzegorz pamietasz moze numer podpory pompki dozujacej ?

Lub w ktorej grupie jest to w Etce ,nie moge tego znalezc :facepalm:

Podpora.jpg

Link to comment
Share on other sites

w PDF masz w pierwszym poście :)8K0 963 303

warto tez zaopatrzec sie w zestaw naprawczy ( mocowania , gumy itd.) moze tego nie byc przy zakupie 8K0 898 919E 60 PLN .

Link to comment
Share on other sites

w PDF masz w pierwszym poście :)8K0 963 303

warto tez zaopatrzec sie w zestaw naprawczy ( mocowania , gumy itd.) moze tego nie byc przy zakupie 8K0 898 919E 60 PLN .

8K0 963 303 to pompka :) ,czyli chcesz powiedziec ze ta blacha jest wtedy razem z ta pompka i nie wystepuje jako czesc osobna ? :huh:

Mam gołą pompke ,bo kupilem nowa za grosze ,ten zestaw 8K0 898 919E tez mam ,ale brakuje mi teraz wlasnie tej blachy ,numer 7 z tego rysunku we wczesniejszym poscie.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...